Vlada sprejela priporočilo SSk

Vlada med razpravo o varčevalnem paketu v Poslanski zbornici  sprejela priporočilo Slovenske Skupnosti. Finančni manever ne sme ogrožati doseženega nivoja varstva slovenske narodne skupnosti v FJK.

Beri več

Naš praznik v Nabrežini

Slovenska skupnost organizira politično in družabno srečanje – Naš praznik za svoje člane, somišljenike in prijatelje v nedeljo, 18. septembra 2011 ob 17.00 na igrišču ŠD Sokol v Nabrežini.

Beri več

Srečanje izvoljenih javnih upraviteljev

Igor Gabrovec, deželni svetnik SSk, vabi slovenske izvoljene upravitelje iz Goriške, Tržaške in Videmske pokrajine na tretje srečanje, ki bo posvečeno pomembnim tematikam, ki zadevajo vplive protikriznega zakona na predstavništvo v javnih upravah in njihov status.

Beri več

SSk izbira kandidata za primarne volitve

Goriško pokrajinsko tajništvo SSk je na torkovem zasedanju obravnavalo aktualne teme, ki zadevajo goriško pokrajino. Največ pozornosti je bilo namenjene vladnemu dekretu, pripravam na 16. pokrajinski

Beri več

Rafko Dolhar: zedinjenje Italije in Slovenci

Predavanje dr. Rafka Dolharja, deželnega predsednika SSk, na letošnjih 46. študijskih dnevih Draga 2011. Naslov je bil posvečen odnosu Slovencev do 150. obletnice zedinjenja Italije. Pred predavanjem se je Sergij Pahor spomnil prof. Peterlina. Letošnji

Beri več

Pismo italijanskem državnemu vrhu

Županja občine Števerjan Franca Padovan in župan občine Repentabor Marko Pisani sta se uradno obrnila do najvišjih italijanskih vladnih institiucij, da zaščitita obstoj obeh občin.

Beri več

Terpin pri poslancu Bruggerju

Deželni tajnik SSk Damijan Terpin se je srečal s poslancem Svp Siegfridom Brugerjem. Podrobno sta analizirala vsebino protikriznega odloka, ki je v tem trenutku v obravnavi v pristojni senatni komisiji.

Beri več

Vse najboljše prof. Boris Pahor!

Ob 98. rojstnem dnevu prof. Borisa Pahorja, mu stranka Slovenska Skupnost iz srca vošči še na mnoga leta. Vsi si želimo, da bi prof. Pahor še naprej kleno in vztrajno zagovarjal vrednote slovenstva, človeškega dostojanstva in

Beri več

16. pokrajinski kongres SSk

Sklic 16. pokrajinskega kongresa SSk za Goriško. Pismo pokrajinskega predsednika SSk Silvana Primožiča goriškim članom in somišljenikom stranke.

Beri več

64. obletnica napada na msgr. Ukmarja

Danes poteka 64 let, kar je doživel napad v Lanišću v hrvaški Istri najvidnejši slovenski duhovnik v zgodovini tržaške škofije msgr. Jakob Ukmar (1878-1971). V razgretem povojnem obdobju nasilnega uvajanja komunizma in utrjevanja totalitarne oblasti, boja

Beri več

23. avgust – Evropski dan spomina

Ob Evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarinih in avtoritarnih režimov je prav, da se tudi med Slovenci v deželi Furlaniji Julijski krajini spomnemo na težke posledice fašizma, nacizma in komunizma. Beri več

Števerjanska sekcija SSk o vladnem dekretu

Števerjanska sekcija Slovenske skupnosti se je zbrala na redni seji v petek, 19. avgusta 2011, res v času počitnic, a pred pričetkom letos zgodnje trgatve. Na dnevnem redu je bilo več važnih tem, o katerih so se morali izreči sami člani.

Beri več

Protikrizni dekret: stališče SSk

Slovenska Skupnost z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da bo napovedana reforma uničujoče posegla po krajevnih avtonomijah, kot so dežele, pokrajine in občine. Predvidena je namreč prepolovitev števila deželnih svetnikov, ukinitev Pokrajin Trst in

Beri več

Dr. Andrej Bajuk – odšel je veliki Slovenec

Nenadna smrt dr. Andreja Bajuka je močno odjeknila tudi med Slovenci v Italiji. Slovenska skupnost - zbirna stranka Slovencev v Italiji izreka soprogi Katerini ter ožjim sorodnikom občuteno sožalje. SSk je sožalje izrekla tudi stranki Nova Slovenija, saj je bil dr. Bajuk med njenimi

Beri več

Šolstvo: modra odločitev deželne vlade

Slovenska Skupnost z zadovoljstvom jemlje na znanje, da je deželni odbor soglasno sklenil, da se v tem trenutku ne loti prisilne vertikalizacije slovenskih šol in ostalega krivičnega krčenja na račun slovenskega šolstva, temveč, da je poslal vladi

Beri več

Igor Gabrovec o deželnem rebalansu

Igor Gabrovec, deželni svetnik SSk, komentira odobritev deželnega rebalansa, ki ga je Deželni svet FJK odobril prejšnji teden. Glede na to, da spada ta finančni dokument med najvažnejše točke deželnega parlamenta, je bila splošna

Beri več

Nov regulacijski načrt za prihodnost Trsta

Občinski svetnik SSk Igor Švab je izrazil zadovoljstvo nad sklepom tržaškega občinskega sveta, ki je ustavil sporno varianto regulacijske načrta za Trst. Z novimi smernicami bo sedaj mogoče postaviti podlago za novo varianto, ki bo

Beri več

Mara Černic: razvojni projekt za Brda

Mara Černic, podpredsednica Pokrajine Gorica se je v tem tednu srečala z deželnim odbornikom za kmetijstvo in mu predlagala razvojni projekt za Brda. Na tak način bi bilo mogoče celostno preseči škodo, ki jo je povzročila toča.

Beri več

Benečija: politika proti dvojezični šoli

Miha Coren zaskrbljujoče ocenjuje stanje dvojezične šole v Špetru, ki je vedno bolj nejasno, zaradi nesprejemljivega obnašanja občine Špeter. Zaradi tega so se učitelji in starši srečali z deželnim odbornikom

Beri več

Sporen način imenovanja za konzulto

V sredo, 20. julija je goriški Pokrajinski svet imenoval tri člane za novo Pokrajinsko konzulto za Slovence. Za večino sta bila imenovana Igor Komel (Sel) in Joško Terpin (Pd), medtem ko je opozicija imenovala Silvano Paoletti.

Tržaški pokrajinski svet SSk ocenil volitve

Tržaški pokrajinski svet SSk se je sestal in ocenil potek pokrajinski volitev. Bila je to zahtevna politična preizkušnja saj so volitve zadevale občino Trst ter rajonske svet in tržaško pokrajino. Med zasedanjem pokrajinskega

Beri več

Condividere l’intitolazione delle strade

Riguardo alla polemica sull'intitilazione di due strade a Piedimonte - Podgora interviene anche il segretario provinciale della SSk, ribadendo che è neccessaria la condivisione con i cittadini e il territorio.
Glede na polemične tone, ki so se dvignili ob poimenovanju

Beri več

Svet Evrope: stanje Slovencev v Italiji

Svet Evrope je na svoji spletni strani objavil 3. poročilo o Italiji glede izvajanja Okvirne konvecije za zaščito narodnih skupnosti. Poročilo je sestavil pristojni odbor, katerega delegacija je junija 2010 obiskala tudi našo deželo in se srečala

Beri več

Površno obravnavanje pokrajin in občin

Pokrajinski tajnik SSk za Goriško Julijan Čavdek komentira nekatere izjave vidnih goriških politikov, v zvezi z ukinjanjem pokrajin in krčenjem števila občin v goriški pokrajini. Obravnavanje ocenjuje kot površinsko

Beri več

Ustanovili Mrežo evropskih jezikov

V petek, 8. julija so v Strasbourgu ustanovili Mrežo evropskih jezikov, novo organizacijo, ki bo imela kot cilj enakopravnost evropskih jezikov ter bo skrbela za dosledno in stalno spremljanje stanja manjšinskih jezikov v odnosu do večinskih.

Beri več

Finančni zakon bo oškodoval slovenske šole

Finančni manever bo imel kvarne posledice na kvaliteto deželnega šolstva in še posebej na šole s slovenskim učnim jezikom. Tako meni deželni svetnik SSk Igor Gabrove, potem ko je italijanski Senat odobril finančni zakon. Zahvala senatorju Svp Oskarju Peterliniju za

Beri več

Goriški Sso in SSk pri odborniku Pettarinu

Odprta vprašanja slovenske narodne skupnosti v občini Gorica so bila tema pogovora med predstavniki Sveta slovenskih organizacij in stranke Slovenska skupnost ter goriškim občinskim odbornikom Guidom Germanom Pettarinom (30/6).

Beri več

Senator Peterlini (Svp) za slovenske šole

Senator Svp Oskar Peterlini je danes vložil amandma v prid slovenskim šolam na Goriškem in Tržaškem ter dvojezični šoli v Špetru. Na podlagi pogovorov s predstavniki stranke SSk je senator Peterlini vložil popravke na 4.

Beri več

Slovenska šole spet v nevarnosti

Finančni manever, ki ga je pripravila italijanska vlada vsebuje spet poseg, ki utegne slovenske šole v Gorici in Trstu ter dvojezično šolo v Špetru hudo prizadeti. O tem vprašanju je včeraj razpravljalo enotno predstavništvo,

Beri več

Govor dr. Dimitrija Rupla v Trstu

V ponedejek, 4. julija 2011 je v tržaškem Narodnem domu potekala slavnostna proslava 20. obletnice slovenske samostojnosti in državnosti. Proslavo sta skupaj pripravili stranka Slovenska skupnost in Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček.

Beri več

Božidar Tabaj posegel v občinskem svetu

Goriški občinski svetnik Božidar Tabaj (SSk) je upravo občine Gorica opozoril na težave zadruge Arcobaleno in na pomankljivosti v zvezi z dokončanjem preureditvenih del trga sv. Andreja v Štandrežu.

Beri več

Slovenska samostojnost v Narodnem domu

V ponedeljek, 4. julija prirejata stranka SSk in krožek Virgil Šček svečano slovesnost ob 20-obletnici samostojnosti Republike Slovenije. V Narodnem domu v Trstu bosta gosta večera Dimitrij Rupel, prvi zunanji minister Republike Slovenije in priznana novinarka Rosvita

Beri več

Rebalans za družine in gospodarstvo

Gabrovec (SSk): Deželni proračunski rebalans naj bo namenjen potrebam družin in naj da novega zagona gospodarskim dejavnostim. V ponedeljek dopoldne na Deželi srečanje o potrebah kmetijstva na Tržaškem.

Beri več

Mladi SSk na Koroškem

MLADI SLOVENSKE SKUPNOSTI PREDSTAVILI CD VIDNE DVOJEZIČNOSTI KOROŠKIM SLOVENCEM.

V petek zvečer so Mladi Slovenske Skupnosti predstavili svoj izdelek tudi v Celovcu na Koroškem v novih prostorih takozvanega Kluba.

Beri več

Dobrodošli doma 2011

Dan, ko bomo Slovenci iz matične države, iz zamejstva in izseljenstva praznovali 20. obletnico samostojnosti Slovenije, se bliža!

Predsednik Gherghetta pri SSk

Predsednik Enrico Gherghetta gost goriškega Pokrajinskega sveta SSk, ki je zasedal v torek, 21. junija v Gorici. Bila je to priložnost za soočenje o političnih in upravnih zadevah.

Beri več

Dostojni prostori za šolo v Špetru

Začetek novega šolskega leta je dejansko za vogalom, družine otrok v špetrski dvojezični šoli pa še vedno ne vedo, v katerih pogojih bodo njihovi otroci preživeli prihodnje šolsko sezono.

Beri več

Vidali predsednik Pokrajinskega sveta

Maurizio Vidali, ki je bil na zadnjih pokrajinski volitvah izvoljen v tržaški pokrajinski svet na listi stranke Slovenska skupnost, je od danes predsednik tržaškega pokrajinskega sveta.

Beri več

Miha Coren podžupan občine Dreka

Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji, pozdravlja odločitev Maria Zufferlija, da zaupa Micheleju “Mihi” Corenu podžupansko mesto v upravi občine Dreka.

Beri več

Načrtovanje trase hitre železnice

Tiskovno sporočilo
_x000D_
 
_x000D_
Deželni svetnik Igor Gabrovec podpira prizadevanja Odbora za Cerovlje.
_x000D_
 
_x000D_
Sinoči srečanje z domačini zaradi uničujočih posledic načrtovane trase hitre železnice.

Beri več

Garlatti odgovarjal Gabrovcu

Kmalu javni razpis za zaposlitev treh novinarjev z znanjem priznanih manjšinskih jezikovđ
_x000D_

Odbornik za osebje Garlatti odgovarjal deželemu svetniku SSk Igorju Gabrovcu

Beri več

Osupljiv odgovor dežele

Italijanizacija krajevnih imen do rapalske meje: Dežela zgreši zato ker tako delajo tudi drugi...

Osupljiv odgovor pristojne odbornice Segantijeve na interpelacijo deželnega svetnika SSk Igorja Gabrovca, ki se sprašuje, kje so slovenske inštitucije...

Beri več

Neizvajanje zaščitnega zakona

Zašcitni zakon je prevec odvisen od »dobre volje« politicnih oblasti in tega dejstva ne gre prikrivati!

Deželni svetnik Igor Gabrovec izpostavil še dva primera hromljenja pravic slovenske narodne skupnosti v FJK

Beri več

Gabrovec ob 8. marcu

8. marec obeležimo brez votle retorike, temvec s konkretnimi dejanji v korist še vedno zapostavljenih žena
_x000D_
 
_x000D_
Deželni svetnik Igor Gabrovec o aktualnosti pobude »Danke Mami - Hvala mama«

Beri več