Dostojni prostori za šolo v Špetru

Otrokom in učnemu kadru špetrske dvojezične šole omogočiti dostojne pogoje učenja in dela.

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec ponovno posegel pri deželni upravi.

»Začetek novega šolskega leta je dejansko za vogalom, družine otrok v špetrski dvojezični šoli pa še vedno ne vedo, v katerih pogojih bodo njihovi otroci preživeli prihodnje šolsko sezono. Naravnost osupljivo je zadržanje občnske uprave, začnši s špetrskim županom, ki se ponovno kaže kot najšibkejši člen v sicer dobri verigi pomoči pomembni ustanovi Slovencev na Videmskem«.

Tako ugotavlja deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki vprašanju sledi vse od nenadne izselitve šole iz nekdanjih prostorov. Na pobudo deželnega poslanca Gabrovca se je s stanjem šole že takoj bila seznanila pristojna deželna svetniška komisija za šolstvo in kulturo, ki se je za to priložnost sestala kar v prostorih špetrskega županstva. Sledila so prizadevanja deželnega odbornika Molinara, ki je dejansko zagotovil skoraj dva milijona euro izrednega financiranja za obnovitvena dela. Ta so sedaj ujeta v neizprosne klešce birokratskih predpisov in obveznosti, otroci pa so medtem razpršeni v treh razlicnih lokacijah.

Nerazumljiva je zato pasivnost domacega župana, ki bi moral biti prvi pospeševalec vseh postopkov. »Ne samo, da župan nemo spremlja dogajanje, temveč je prav pred kratkim staršem otrok dvojezicne šole celo napovedal, da je pod vprašajem začasna uporaba prostorov nekdanjega dijaškega doma ter da so tudi svojčas evidentirani začasni prostori v italijanski srednji šoli neuporabni« izpostavlja Gabrovec, ki je v tem smislu na predsednika Tonda (osebno ga je Gabrovec seznanil s stanjem še pred nekaj tedni) in pristojnega odbornika Molinara naslovil nujno interpelacijo, s katero zahteva pojasnila deželne uprave in odgovor, kako namerava zagotoviti nemoten začetek pouka v prihodnjem šolskem letu tudi ob upoštevanju, da so se potrebe šole medtem povečale za en razred.

»Škoda, da ni bila izvedljiva pot zaupanja obnovitvenih del Civilni zašciti, ki bi gotovo skrajšala vse postopke. Glede na sedanje stanje je bil skoraj preroški tudi predlog o imenovanju komisarja ad acta, ki bi krizno žarišce upravljal namesto župana. Obnovitvena dela na starem poslopju špetrske šole se bodo vlekla vsaj dve leti, kar pomeni, da bo status izrednega delovanja podaljšan vsaj do zacetka šolskega leta 2013-2014. Ta datum bomo spoštovali le v primeru, da se vsi soudeleženi subjekti polno in prepričano zavzamejo za hitro izvajanje vseh postopkov. Do takrat mora preko dvesto otrok slovenskih, narodno mešanih ali tudi izključno italijanskih družin razpolagati za svoje otroke s čednimi prostori, pa čeprav so začasni« zaključuje deželni svetnik Gabrovec, ki pri tem pohvali vodstvo špetrske šole in še zlasti skupnost staršev, ki si je zavihala rokave in je že izkazala nadpovprečno mero razpoložljivosti in potrpežljivosti. Nekaj več razpoložljivosti in resnosti pa si vsi pričakujejo tudi od župana.

Trst-Špeter, 17. junija 2011

Deli