Sence načrta hitre železnice

Dokumentacija, ki vsebuje karte in spremne študije okvirnega načrta za novo hitro železnico na trasi Ronke-Trst v sklopu širšega načrta evropskega petega koridorja, je preveč obsežna in mestoma nedorečena, da bi se lahko občinske uprave in še zlasti skupnosti občanov opredelile v določenih terminih.

Na goriškem Krasu je bila že izpostavljena kritičnost odseka pri (pravzaprav pod) Sabliči, na Tržaškem pa bi predlagana trasa še najprej hudo prizadela vasi Cerovlje in Nabrežina postaja. Pred kratkim se je v Cerovljah odvijala tudi javna skupščina domačinov, na katero sta bila povabljena župan Giorgio Ret in deželni svetnik Igor Gabrovec. Ob pregledu kartografije je bilo dokaj jasno, da načrt predvideva več sto metrov dolgo zarezo v kmetijsko rodovitno območje, ki naj bi ga delno popolnoma nova cesta povezala z Vižovljami. Upravičeno se zato poraja sum, da bi se prav s Cerovelj odvažalo velik del izkopanega materiala iz tunelov do železnice ali avtocestnega odseka, kar bi več let popolnoma sprevrglo življenje na širšem območju. Predel pri stari nabrežinski postaji pa bo na osnovi predlagane trase doživel pravo revolucijo in pod vprašanjem je tudi ustreznost sedanjega načrta za nadvoz v smeri Šempolaja.

Devinsko-nabrežinski občinski svet bo jutri obravnaval tako vprašanje hitre železnice kot tudi še vedno aktualno zagonetko norih izračunov davka na zazidljiva zemljišča. Tudi v tem primeru je na dlani, da so občani prevečkrat prepuščeni milosti in nemilosti birokratskega kolesja, ki neusmiljeno zmelje predvsem šibkejše, manj premožne ali preprosto tiste, ki so manj informirani.

Igor Gabrovec, deželni svetnik

Deli