Za koga bodo slovenske jasli v Gorici?

Letos jeseni bodo v Gorici odprle vrata prve jasli s slovenskim učnim jezikom. V ta namen je goriška občinska uprava že razposlala po družinah pismo – žal le v italijanščini – kjer obvešča starše o tej dodatni uslugi. Pismo so dobile družine, ki se lahko prvič poslužijo s to novo uslugo kot tudi tiste, ki so se ostalih jasli posluževale v prejšnjih letih.

Glede na vsebino občinskega pisma goriškim družinam, v pismu izstopa dejstvo, da ni naveden noben kriterij za vpis v slovenske jasli. Na tak način je mogoče razumeti, da je vpis odprt vsem otrokom. Tako se utemeljeno postavi vprašanje komu so te jasli sploh namenjene? To vprašanje je bilo tudi glavna tema srečanja, kjer sta si goriški predstavniki SSO-ja in stranke SSk izmenjali stališča. Na srečanje je bil povabljen tudi predsednik goriške občinske konzulte za Slovence Ivo Cotič.

Svet slovenskih organizacij in Slovenska skupnost sta na stališču, da so občinske jasli s slovenskim učnim jezikom namenjene slovenski narodni skupnosti v Gorici. V tem smislu bi morala občina upoštevati že ustaljene prakse v šolskem sistemu za Slovece, ki je v prvi vrsti namenjen ravno otrokom pripadnikom slovenske narodne skupnosti. Vse to ima svoj temelj v določilih zakona 1012 iz dne 19/7/1961, ki urejuje šolsko problematiko na Goriškem in Tržaškem in v vsakodnevni praksi, ki je v veljavi na šolah s slovenskih učnim jezikom v deželi FJK. Tak način je tudi v skladu s 6. členom italijanske Ustave, ki določa zaščito jezikovnih in narodnih skupnosti.

Gre tudi dodati, da so občinske jasli s slovenskim učnim jezikom že prisotne v Trstu. Za te jasli velja kriterij, da imajo pravico do vpisa otroci, ki jih starši prijavijo kot pripadnike slovenske narodne skupnosti. Zato ni razumljivo zakaj se goriška občinska uprave ne zgleduje po tej že ustaljeni praksi oziroma se lahko upravičeno vprašamo ali ji je še vedno težko priznati in udejaniti pravice, ki pripadajo Slovencem na podlagi raznovrstne zaščitne zakonodaje.

SSO in SSk  v tem smislu podpirata odločitev občinske konzulte za Slovence, ki je od vsega začetka opozorila goriškega župana Ettoreja Romolija in pristojno občinsko odbornico Silvano Romano, da se določijo kriteriji za vpis, ki bi spoštovali zgoraj omenjeno načelo in pravico. Žal se to ni zgodilo in ostaja vprašanje na kakšen način so že izbrali otroke, ki so jih družine prijavile za vpis v slovenske jasli. Gotovo bo nastala krivica, če bi zaradi omenjenega postopanja goriške občinske uprave izostala od koriščenja slovenskih jasli kakšna slovenska družina oz. družina, kjer je en pripadnik slovenske narodne skupnosti.

Gorica, 1. julij 2011                                                                                SSk – Gorica

Deli