Mladi za Prihodnost (Mladi Slovenske Skupnosti) predstavljajo podmladek edine slovenske narodnostne stranke v Italiji, Slovenske Skupnosti. Aktivni so v tržaški pokrajini pod nazivom Mladi za Prihodnost – Trst in v goriški pokrajini pod imenom Mladi za Prihodnost – Gorica. Poleg deželnega vodstva delujeta še pokrajinski vodstvi, ki vodita delo posameznih pokrajinskih skupin.

Mladinska sekcija Slovenske Skupnosti je dolgo let mirovala in se prebudila 15.oktobra 2008, ko je tržaška skupina »Mladi za Mlade« (MzM) imela ustanovno sejo v Nabrežini pri Trstu. Spomladi naslednjega leta se je ustanovil tudi goriški del »Prihodnost«. Skupno sta prvič zasedali na Deželnem kongresu Mladih Slovenske Skupnosti v Ovčji vasi v Kanalski dolini aprila leta 2009, kjer sta skupini izvolili svoje deželno vodstvo. Za deželnega tajnika je bil izvoljen Tomaž Špacapan, za deželnega predsednika pa Aljoša Jarc, katerega je naposled zamenjal Simon Peter Leban.

Dne 25. septembra 2011 se je vršil drugi redni kongres, ko so mladi spet volili svoje deželno vodstvo. Za deželnega tajnika je bil potrjen Tomaž Špacapan, za deželnega predsednika pa Simon Peter Leban. Izvoljeno je bilo novo deželno tajništvo. Pomembni novosti tega kongresa sta bili sprejetje novega statuta in zamenjava imena. Združitev imen je privedlo do nove oblike »Mladi za Prihodnost«, tako da se od tedaj skupina v Trstu imenuje »Mladi za Prihodnost – Trst«, skupina v Gorici pa »Mladi za Prihodnost – Gorica«.

Mladi za Prihodnost delujejo v korist mladim in nudijo svoj doprinos slovenski narodnostni skupnosti na narodnostno mešanem območju Tržaške in Goriške pokrajine (Dežela Furlanija Julijska krajina – Italija). Prisotni so na teritoriju in medijih z raznimi pobudami in projekti. Delovanje skupine je najbolj razvidno v stalnem pisnem in ustnem oglaševanju na časopisih, na spletnih straneh in na televizijskih oddajah, na predavanjih in raznoraznih prireditvah. Velikega pomena je zavzemanje za narodnostno vprašanje, še posebej za manjšinsko šolstvo in problematike, ki se ga tičejo, pa tudi za spoštovanje dvojezičnosti kot dodatne vrednosti v deželi Furlaniji Julijski krajini. Velikega pomena pa je tudi sodelovanje z drugimi mladinskimi skupinami in podmladki drugih političnih strank v Italiji, kot tudi v Sloveniji, na Avstrijskem Koroškem in na Hrvaškem, pa tudi širom po Evropi.

Goriški del je svoje delovanje preusmeril pretežno na predavanja o političnih tematikah, kjer so sodelovali vidni politiki našega prostora. Prirejajo čestokrat družabnosti in kulturno-športne dejavnosti, kjer se mladi Slovenci v Italiji zbirajo in družijo. Skupina »Prihodnost« je tudi izdelala zanimiv video posnetek, ki prikazuje prisotnost Slovencev v Italiji in njihovo vsestransko delovanje. Posnetek je opremljen z intervjuji in statističnimi ter kartografskimi podatki o prisotnosti Slovenske manjšine v Italiji.

Tržaški del je pa svoje delovanje osredotočil bolj na aktivno politično udejstvovanje, dopisovanje na krajevne medije, kjer je skupina večkrat predstavila svoje mnenje javnosti na pereča vprašanja kot so enotnost v manjšini, manjšinsko šolstvo in ustanove, manjšinska politika in zakoni za manjšino. Upoštevanje dvojezičnosti je ena temeljnih tematik, na osnovi katere so »Mladi za Mlade« naredili pravo študijo o cestnih tablah, ki bi po zakonu morale biti dvojezične in so še vedno enojezične. Študijo so opremili s pravnim okvirom, kartografijo in slikami v živo. Predstavitve dela so v teku na celotnem tržaškem ozemlju po društvih in javnih ustanovah, v matici, na avstrijskem Koroškem in na Hrvaškem. 14. februarja je v Narodnem domu v Trstu bila na sporedu prva javna predstavitev zgoščenke. Spomladi leta 2011 so Mladi Slovenske Skupnosti predstavili zgoščenko o dvojezičnosti na evropskem parlamentu v Strassbourgu evropski komisiji za manjšine. Tu so mladi, ki so v svoji sredi organizirali tudi komisijo za šolstvo, zagovarjali tudi problematike slovenskega šolstva v Italiji.

Jeseni leta 2011 so Mladi za Prihodnost na deželnem sedežu Furlanije Julijske krajine javno predstavili nov projekt, in sicer literarni natečaj »Grmada v pristanu«, posvečen častnemu članu skupine Mladi za Mlade, danes celotne Mladi za Prihodnost, našemu pisatelju Borisu Pahorju. Natečaj je namenjen vsem slovenskim višješolscem iz Trsta in Gorice in predstavlja pomemben dosežek skupine, ki je na ta način smotrno uporabila sredstva, ki je urad za Slovence namenil temu projektu.

Med cilji Mladih za Prihodnost je prav gotovo širitev na Videmsko pokrajino, kjer so Slovenci že zgodovinsko prisotni, ampak kjer na žalost ne deluje nobena mladinska organizacija te vrste.

Mladi za Prihodnost so torej aktivni, živi in plodni v politični sceni Slovencev v Italiji.