Terpin pri poslancu Bruggerju

Opozorila in razna srečanja, ki so jih predstavniki SSk opravili za odpravo krivičnih določil vladnega protikriznega odloka so obrodila zaželjene učinke. Potrebni pa so še dodatni popravki, ki morajo spremeniti še nekatera določila protikriznega odloka. Tako je mogoče strniti vsebino srečanja med deželnim tajnikom SSk Damijanom Terpinom in poslancem Svp Siegfridom Brugerjem.

Terpin in Bruger sta na srečanju na Južnem Tirolskem podrobno analizirala vsebino protikriznega odloka, ki je v tem trenutku v obravnavi v pristojni senatni komisiji. Gre za zapleteno in težko zadevo, saj je stanje države zaskrbljujoče in je zato potrebno stalno delo na relaciji FJK – Rim. Oba sta izrazila zadovoljstvo, da je prišlo do sodelovanja med Deželo Fjk in Pokrajino Bocen, za kar si je tudi SSk prizadevala in za katero upamo, da ne bo omejena samo na ta primer.

SSk si predvsem prizadeva, da ne bi nastala škoda za slovensko manjšino in njeni popravki so v tem smislu sestavljeni. Za njihovo sprejetje se bo SSk naslonila na tri senatorje Svp Pinzgerja, Thaler-Ausserhofer in Peterlinija, katerim bo do ponedeljka dostavila potrebno gradivo. Obenem bodo o popravkih obvestili tudi senatorja Demokratske stranke Blažinovo in Pertoldija.

Trst, 26. avgust 2011                                                                     Deželno tajništvo SSk

Deli