Mara Černic: razvojni projekt za Brda

Mara Černic, podpredsednica Pokrajine Gorica se je v tem tednu srečala z deželnim odbornikom za kmetijstvo in mu predlagala razvojni projekt za Brda. Na tak način bi bilo mogoče celostno preseči škodo, ki jo je povzročila toča.

Beri več

Benečija: politika proti dvojezični šoli

Miha Coren zaskrbljujoče ocenjuje stanje dvojezične šole v Špetru, ki je vedno bolj nejasno, zaradi nesprejemljivega obnašanja občine Špeter. Zaradi tega so se učitelji in starši srečali z deželnim odbornikom

Beri več

Sporen način imenovanja za konzulto

V sredo, 20. julija je goriški Pokrajinski svet imenoval tri člane za novo Pokrajinsko konzulto za Slovence. Za večino sta bila imenovana Igor Komel (Sel) in Joško Terpin (Pd), medtem ko je opozicija imenovala Silvano Paoletti.

Tržaški pokrajinski svet SSk ocenil volitve

Tržaški pokrajinski svet SSk se je sestal in ocenil potek pokrajinski volitev. Bila je to zahtevna politična preizkušnja saj so volitve zadevale občino Trst ter rajonske svet in tržaško pokrajino. Med zasedanjem pokrajinskega

Beri več

Condividere l’intitolazione delle strade

Riguardo alla polemica sull'intitilazione di due strade a Piedimonte - Podgora interviene anche il segretario provinciale della SSk, ribadendo che è neccessaria la condivisione con i cittadini e il territorio.
Glede na polemične tone, ki so se dvignili ob poimenovanju

Beri več

Svet Evrope: stanje Slovencev v Italiji

Svet Evrope je na svoji spletni strani objavil 3. poročilo o Italiji glede izvajanja Okvirne konvecije za zaščito narodnih skupnosti. Poročilo je sestavil pristojni odbor, katerega delegacija je junija 2010 obiskala tudi našo deželo in se srečala

Beri več

Površno obravnavanje pokrajin in občin

Pokrajinski tajnik SSk za Goriško Julijan Čavdek komentira nekatere izjave vidnih goriških politikov, v zvezi z ukinjanjem pokrajin in krčenjem števila občin v goriški pokrajini. Obravnavanje ocenjuje kot površinsko

Beri več

Ustanovili Mrežo evropskih jezikov

V petek, 8. julija so v Strasbourgu ustanovili Mrežo evropskih jezikov, novo organizacijo, ki bo imela kot cilj enakopravnost evropskih jezikov ter bo skrbela za dosledno in stalno spremljanje stanja manjšinskih jezikov v odnosu do večinskih.

Beri več

Finančni zakon bo oškodoval slovenske šole

Finančni manever bo imel kvarne posledice na kvaliteto deželnega šolstva in še posebej na šole s slovenskim učnim jezikom. Tako meni deželni svetnik SSk Igor Gabrove, potem ko je italijanski Senat odobril finančni zakon. Zahvala senatorju Svp Oskarju Peterliniju za

Beri več

Goriški Sso in SSk pri odborniku Pettarinu

Odprta vprašanja slovenske narodne skupnosti v občini Gorica so bila tema pogovora med predstavniki Sveta slovenskih organizacij in stranke Slovenska skupnost ter goriškim občinskim odbornikom Guidom Germanom Pettarinom (30/6).

Beri več

Senator Peterlini (Svp) za slovenske šole

Senator Svp Oskar Peterlini je danes vložil amandma v prid slovenskim šolam na Goriškem in Tržaškem ter dvojezični šoli v Špetru. Na podlagi pogovorov s predstavniki stranke SSk je senator Peterlini vložil popravke na 4.

Beri več

Slovenska šole spet v nevarnosti

Finančni manever, ki ga je pripravila italijanska vlada vsebuje spet poseg, ki utegne slovenske šole v Gorici in Trstu ter dvojezično šolo v Špetru hudo prizadeti. O tem vprašanju je včeraj razpravljalo enotno predstavništvo,

Beri več

Božidar Tabaj posegel v občinskem svetu

Goriški občinski svetnik Božidar Tabaj (SSk) je upravo občine Gorica opozoril na težave zadruge Arcobaleno in na pomankljivosti v zvezi z dokončanjem preureditvenih del trga sv. Andreja v Štandrežu.

Beri več

Govor dr. Dimitrija Rupla v Trstu

V ponedejek, 4. julija 2011 je v tržaškem Narodnem domu potekala slavnostna proslava 20. obletnice slovenske samostojnosti in državnosti. Proslavo sta skupaj pripravili stranka Slovenska skupnost in Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček.

Beri več

Slovenska samostojnost v Narodnem domu

V ponedeljek, 4. julija prirejata stranka SSk in krožek Virgil Šček svečano slovesnost ob 20-obletnici samostojnosti Republike Slovenije. V Narodnem domu v Trstu bosta gosta večera Dimitrij Rupel, prvi zunanji minister Republike Slovenije in priznana novinarka Rosvita

Beri več

Rebalans za družine in gospodarstvo

Gabrovec (SSk): Deželni proračunski rebalans naj bo namenjen potrebam družin in naj da novega zagona gospodarskim dejavnostim. V ponedeljek dopoldne na Deželi srečanje o potrebah kmetijstva na Tržaškem.

Beri več