Deželni svetnik Gabrovec proti Terni

Podjetje Terna SpA je 16.maja popoldne prekinilo vrtanja in sploh dela na parceli pri Vižovljah, kjer je bila lastniku zemljišča vsiljena postavitev novega orjaškega jambora. To se je zgodilo potem, ko je deželni poslanec Igor Gabrovec istega dne zjutraj pisno prijavil domnevno kršenje naravovarstvenih pravil, ki veljajo na evropsko zaščitenih območij Sic-Zps. V samem dokumentu deželnega odbora, ki je dejansko prižgal zeleno luč spornemu načrtu za nov elektrovod, je v zaščitenem pasu možnost odpiranja delovišč omejena na mesece od septembra do februarja. »Pustošenje kraške gmajne in gozda pa se odvija sredi pomladi, kar bi recimo domačina-kmetovalca najbrž zelo drago stalo…« je pojasnil deželni svetnik Gabrovec v svojem pismu odgovornim funkcionarjem gozdarsko-kmetijske službe in pristojnemu deželnemu odborniku Claudiu Violinu. Tipičen primer različnih meril odnosno ko gre za domačine ali pa za velike grupacije, kakršna je padovanska delniška družba Terna. Nesramno postopanje Terne in njenih poverjenikov na terenu je tudi predmet nujnega svetniškega vprašanja, ki ga je Gabrovec naslovil na predsednika Tonda. V svojem najnovejšem dokumentu deželni svetnik SSk izhaja iz javne izjave kandidata Giorgio Reta, ki je v intervjuju za Primorski dnevnik jasno in nedvoumno izjavil, da ga je kot župana podjetje Terna “žal prevaralo”. »Če Retova izjava, ki je ni nikdar demantiral, odgovarja resnici, potem je mnenje devinsko-nabrežinske uprave sad prevare in se je posledično tudi deželna uprava pozitivno izrekla na osnovi mnenj krajevnih uprav, ki jih je pogojevala prevara« ugotavlja Gabrovec, ki predsednika Dežele poziva, naj prekliče veljavo vseh dovoljenj, na osnovi katerih podjetje Terna ta trenutek pustoši edinstveno naravno okolje, pometa s pravicami lastnikov zemljišč in povzroča nepopravljivo tudi gospodarsko škodo domačemu podjetniškemu tkivu.
Deli