Rebalans dežele FJK: obveze do Slovencev

Vprašanji še vedno izničenega deželnega sklada za slovensko manjšino in spoštovanje obvez, ki so zapisane v protokolu o “Proseccu doc” sta bili v ospredju posega deželnega svetnika SSk Igorja Gabrovca v uvodni razpravi ob sprejemanju finančnega rebalansa FJk. Gabrovec se je še najprej navezal na splošno krizno sliko gospodarskega stanja, ki ne prizanaša niti posameznikom, družinam in podjetjem naše dežele. “Pozitivnih znakov je malo in so vsekakor zelo šibki, medtem ko so še kako realno neizprosni pokazatelji o mladinski brezposelnosti in o naraščajočem številu tistih, ki z okleščenimi dohodki ne shajajo” je poudaril deželni svetnik Gabrovec. Posebej je nato izpostavil nekaj vprašanj, ki jih postavlja v ospredje tudi v obliki vloženih popravkov k besedilu finančnega dokumenta. Glede uresničevanja protokola o Proseccu, ki sta ga pred letom dni sklenili tudi Dežela in kmetijsko ministrstvo, je Gabrovec prvi podpisnik dveh amandmajev, ki jih je podprla skupina na Tržaškem izvoljenih deželnih svetnikov vseh političnih skupin večine in opozicije. Z njimi podpisniki zahtevajo dodatnih 200.000 euro v sklad (trenutno tehta 800.000 euro) za obnavljanje terasastih vinogradov na kraškem robu ter okrepitev finančne postavke za pripravo načrta za razvoj kmetijstva na Tržaškem. Gabrovec si ne dela utvar, da bodo popravki avtomatično sprejeti, prej nasprotno, saj je sredstev tudi v kmetijstvu daleč premalo in vsako območje v deželi izpostavlja soje potrebe in prioritete. »Signal neobičajne enotnosti s strani tržaških politikov pa je novost, v katero gre vlagati ne glede na izid tokratnih prizadevanj« je mnenja Gabrovec.

V zaključku svojega posega je Gabrovec opozoril na škodo zaradi toče, ki je pred dnevi hudo prizadela vinogradnike na Krminskem in katerim mora Dežela izkazati vso možno solidarnost in konkretno podporo zlasti v obliki novih sredstev za obnavljanje vinogradniških površin in iskanje novih tržnih niš.

Deli