Spet težave s šumniki

Deželne zdravstvene izkaznice in ponovna zmeda s šumniki in šičniki. Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec vložil interpelacijo po postopku hitrega odgovora.

Beri več

Kongres sekcije SSk v Gorici

V ponedeljek, 12. septembra je v Gorici potekal kongres občinske sekcije SSk. Na kongresu je politično poročilo podal koordinator Bernard Špacapan.

Beri več

Zbiranje podpisov na Goriškem

Na Goriškem se nadaljuje zbiranje podpisov za referendum proti državnemu volilnemu zakonu, ki onemogoča oddajanje preferenc. SSk se je v to kampanijo aktivno vključila.

Beri več

Vlada sprejela priporočilo SSk

Vlada med razpravo o varčevalnem paketu v Poslanski zbornici  sprejela priporočilo Slovenske Skupnosti. Finančni manever ne sme ogrožati doseženega nivoja varstva slovenske narodne skupnosti v FJK.

Beri več

Naš praznik v Nabrežini

Slovenska skupnost organizira politično in družabno srečanje – Naš praznik za svoje člane, somišljenike in prijatelje v nedeljo, 18. septembra 2011 ob 17.00 na igrišču ŠD Sokol v Nabrežini.

Beri več

Srečanje izvoljenih javnih upraviteljev

Igor Gabrovec, deželni svetnik SSk, vabi slovenske izvoljene upravitelje iz Goriške, Tržaške in Videmske pokrajine na tretje srečanje, ki bo posvečeno pomembnim tematikam, ki zadevajo vplive protikriznega zakona na predstavništvo v javnih upravah in njihov status.

Beri več

Rafko Dolhar: zedinjenje Italije in Slovenci

Predavanje dr. Rafka Dolharja, deželnega predsednika SSk, na letošnjih 46. študijskih dnevih Draga 2011. Naslov je bil posvečen odnosu Slovencev do 150. obletnice zedinjenja Italije. Pred predavanjem se je Sergij Pahor spomnil prof. Peterlina. Letošnji

Beri več

SSk izbira kandidata za primarne volitve

Goriško pokrajinsko tajništvo SSk je na torkovem zasedanju obravnavalo aktualne teme, ki zadevajo goriško pokrajino. Največ pozornosti je bilo namenjene vladnemu dekretu, pripravam na 16. pokrajinski

Beri več

Pismo italijanskem državnemu vrhu

Županja občine Števerjan Franca Padovan in župan občine Repentabor Marko Pisani sta se uradno obrnila do najvišjih italijanskih vladnih institiucij, da zaščitita obstoj obeh občin.

Beri več