16. pokrajinski kongres SSk

16. pokrajinski kongres SSk za Goriško

 

Spoštovani!

V mesecu juniju se je zaključil triletni mandat, ki ga je pokrajinski kongres SSk za Goriško poveril sedanjemu pokrajinskemu svetu, nadzornemu odboru in razsodišču. Ravno tako je zapadel mandat pokrajinskemu tajništvu SSk. S to zapadlostjo se je zaključilo triletno pomembno obdobje, v katerem je Slovenska skupnost, kot edina samostojna politična stranka, odigrala pomembno vlogo v korist slovenski narodni skupnosti na Goriškem.

Želim se spomniti kako je pravkar zaključeni mandat začel pod močnim vtisom prerane izgube dr. Mirka Špacapana. Ni potrebno, da podčrtam vse njegove zasluge na političnem področju. Prepričan sem, da jih vsi dobro poznamo. Triletno delo pa je dokazalo, da je njegovo prizadevanje pustilo v kadrih stranke močno zavest za politično delo v korist Slovencem in teritoriju, na katerem živimo.

V teh treh letih se je marsikaj zgodilo. Najprej je potrebno, da se spomnimo kako je SSk z lastno listo in simbolom spet izvolila svojega predstavnika v Deželni svet Furlanije Julijske krajine. Delo, ki ga je Igor Gabrovec opravil je imelo pomembne učinke na Goriškem. Sledile so leta 2009 občinske volitve v treh slovenskih občinah Doberdobu, Sovodnjah ob Soči in Števerjanu. SSk je potrdila svojo premoč v Števerjanu. V Doberdobu in Sovodnjah pa se stanje ni spremenilo. Tudi na teh volitvah je SSk nastopala s svojo listo in znakom lipove vejice. Naslednja volilna preizkušnja je bila letos, ko se je obnavljal goriški pokrajinski svet. Tu lahko rečemo, da je SSk dosegla enega največjih uspehov. V dogovoru z Demokratsko stranko, je SSk kandidirala Maro Černic, dotedanjo uspešno pokrajinsko odbornico. V volilnem okrožju Gorica VI (Štandrež-Rojce) je Mara Černic, ob odlični pomoči štandreške sekcije SSk in drugih strankinih članov, dosegla izvolitev v goriški pokrajinski svet ter bila imenovana za podpredsednico Pokrajine Gorica.

Poleg zgoraj omenjenih dosežkov je bilo opravljenega še veliko dela preko izvoljenih upraviteljev SSk v raznih organih javne uprave. Spodbudno je treba tudi oceniti napore mladinske sekcije SSk-Prihodnost, da bi politična zavest zajela tudi mlade. Dela je bilo torej ogromno in nemogoče je, da se vse to strne. Pomembno pa je, da imamo vse to v zavesti in spominu. Predvsem pa nas mora voditi zavest, da vsega tega ne bi bilo, če ne bi trmasto in ponosno vztrajali v prepričanju, da naša narodna skupnost potrebuje enotno in samostojno politično stranko kakršna je Slovenska skupnost. V tem smislu gre iskrena zahvala vsem, ki se na katerikoli nači razdajate za dobrobit slovenstva in družbe, v kateri živimo.

V tej luči je pokrajinsko ožje vodstvo SSk, v dogovoru z ostalimi člani pokrajinskega tajništva, sklenilo, da se skliče pokrajinski kongres SSk za Goriško, ki bo potekal 7. in 8. oktobra 2011.

Na podlagi Statuta stranke SSk je torej potrebno:

–          sklicati kongrese sekcij (Člen 12) za obnovo sekcijskih organov in za izvolitev delegatov za pokrajinski kongres;

–          delegati so določeni na podlagi Čl. 16:

  • Krmin:                                    1 delegat
  • Doberdob:                              2 delegata
  • Gorica:                                   9 delegatov (Goriška sekcija si mora delegate razdeliti med podsekcijami)
  • Tržič:                                      1 delegat
  • Ronke:                                   1 delegat
  • Števerjan:                               3 delegate
  • Sovodnje:                               3 delegate
  • Mladinska sekcija:                   5 delegatov

Na podlagi Čl. 17 mora pokrajinski kongres določiti: delovni program v pokrajinskem merilu, nakazati smernice pokrajinskim organom in izvoljenim predstavnikom SSk v raznih telesih, razrešuje stare in voli nove člane predsedstva kongresa, pokrajinskega sveta, nadzornega odbora in razsodišča.

Prva točka bo gotovo izvolitev predsedstva pokrajinskega kongresa (Čl. 18 in 19). V ta namen je mogoče predstaviti kandidatne liste, ki jih je mogoče nasloviti na pokrajinskega predsednika do 7. okrobra 2011 pred začetkom kongresa.

Do zgoraj omenjenega roka je mogoče tudi predstaviti resolucije oz. predloge za razpravo.

Vse potrebno gradivo bo na razpolago na spletni strani www.slovenskaskupnost.org oz. na povezavi https://www.slovenskaskupnost.org/news-gorica/list .

Vsem članom in somišljenikom naše stranke posavljam na srce spodbudo, da vzamemo kongresno obdobje čimbolj resno. Od načina kako bomo naše narodno in politično poslanstvo udejanjali bo korist imela vsa naša narodna skupnost.

 Gorica, 22. avgust 2011                                                                                          

Deli