Mara Černic: razvojni projekt za Brda

Toča, ki je prizadela briško območje okoli Krmina in nekatere predele na desnem bregu Soče je sprožila vrsto posredovanj s strani goriške pokrajinske uprave. V tem tednu je najprej potekalo zeleno omizje, ki ga je sklicala podpredsednica Mara Černic. Na omizju so sodelovali župani, kmečke stanovske organizacije in predstavniki konzorcija Collio.
Glavni namen srečanja je bila analiza stanja in možni posegi, ki bi nudili okolišu sredstva, da bi se škoda po toči čimbolj omilila. Vse ustanove bodo, na podlagi njihovih pristojnosti, sprožile upravne postopke za pomoč vinogradnikom. Veliko vprašanje pa zadeva problem zavarovanja, ki ga vinogradniki ne uporabljajo zaradi prevelikih stroškov in neugodnih pogojev. V ta namen so se na skupnem omizju dogovorili, da bodo na pristojno deželno odborništvo naslovili predlog za finansiranje razvojnega projekta za briško območje. Mara Černic je zaključke zelenega omizja povzela in dogovorjene predloge prenesla deželnemu odborniku Violinu, s katerim se je sestala. 
Odbornik Violino je krizno stanje po toči vzel na znanje (v prejšnjih dneh si je tudi sam ogledal prizadeto območje) in vzel v poštev predlog o razvojnem projektu. Žal finansiranje projekta ne pride v poštev za sedanji deželni rebalans. Bo pa to gotovo prišlo na dnevni red pri sestavi finančnega zakona za leto 2012.
Deli