Sporen način imenovanja za konzulto

Stranka Slovenska skupnost, kot odgovoren del koalicije,  sicer spoštuje izbiro  kandidata Demokratske stranke, ki ga je pokrajinski svet izvolil za člana konzulte. Naveza med SSK in DS postaja vedno bolj trdna, čeprav, in to ugotavljamo z grenkobo, ne v sodelovanju s slovensko koordinacijo Demokratske stranke. Slovenski pokrajinski svetniki DS so brez nobenega dogovarjanja in obveščanja predstavili njihovo kandidaturo in odklonili katerokoli sodelovanje s predstavnico Slovenske skupnosti – danes podpredsednico Maro Černic.

Sestavljanje pokrajinske konzulte za Slovence je pomembno vprašanje v sklopu slovenske narodne skupnosti in vendar temu botruje dokaj vprašljivo politično obnašanje slovenskega dela DS in njegovih izvoljenih predstavnikov, ki na ta način ne delajo koristi celotne demokratske stranke. Očitno je, da so še vedno ujeti v staro italijansko logiko, ki prepoznava v strankah struje interesov in niso sposobni preseči svoje majhnosti.  In še posebno nesprejemljivo je dejstvo, da tako ravnanje prihaja s strani tistih, ki so se z ravnanjem volilcev SSk na zadnjih volitvah okoristili.

Od kar je bila pokrajinska konzulta za Slovence ustanovljena je, od treh predstavnikov, ki jih imenuje Pokrajinski svet, bil vedno imenovan tudi predstavnik SSk. Stranka je kandidata predlagala iz vrst kulturnih ali športnih delavcev. V pravkar zaključenem mandatu je to funkcijo opravljal Simon Komjanc.

SSK ima danes pomembno institucionalno vlogo in njeno delo bo na vseh ravneh vedno zaznamovala odgovornost do institucij, do teritorija in do ljudi, ki na njem živijo. Očitno pa je, da slovenska koordinacija v sklopu DS nima namena in niti politične volje, da bi prišlo do skupnega pogovarjanja na pomembnih tematikah za manjšino in predvsem niti do zbliževanja stališč o težkih in kompleksnih problemih slovenske manjšine, ki ne morajo biti poenostavljeno obravnavani pod sloganom »se ne smemo izolirati, moramo biti odprti in multikultuni«. Če biti odprti do italijanske večine pomeni popustiti v pogajanjih za rajonske svete in za slovenske jasli, potem je jasno, da edina politična opcija, ki bo branila slovenske interese je SSk.  

Gorica, 20. julij 2011                                                                   Julijan Čavdek

                                                                                                Pokrajinski tajnik SSk za Goriško
Deli