23. avgust – Evropski dan spomina

Ob Evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov je prav, da se tudi med Slovenci v deželi Furlaniji Julijski krajini spomnimo na težke posledice fašizma, nacizma in komunizma. Tudi naša narodna skupnost, ki skoraj poldrugo tisočletje živi na ozemlju Primorske, je morala namreč prenašati hude udarce raznarodovanja, sovraštva do slovenskega jezika in kulture ter zavračanja demokratičnih vrednot političnega udejstvovanja.

Vse tri ideologije so slovenskemu človeku na Primorskem prizadele veliko gorja. Fašizem in nacizem sta delala v smeri popolnega izbrisa slovenskega naroda, začenši z uničenjem narodnih simbolov, kot sta Narodni dom v Trstu in Trgovski dom v Gorici, z uničenjem šolstva, vseh oblik organiziranega življenja, prepovedjo slovenščine v javnosti, potujčevanja osebnih in krajevnih imen itd.

Vojni čas in nacistična zasedba pa sta prinesla še tako grozovito nasilje, da ga tu ni treba obnavljati, saj ga naši ljudje ne morejo in tudi ne smejo pozabiti.

Komunizem se je sicer zavzel za pravice narodov, a je z zavračanjem demokratičnih vrednot in metod povzročil hud ideološki razkol, ki je še danes prisoten v narodnemu tkivu, v prvih povojnih letih pa je s svojimi notranjimi spori zaradi kominforma zlasti na Tržaškem zadal Slovencem izredno hude rane tudi na narodnem področju.

Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov je opomin evropski družbi, v katero spada tudi naša narodna skupnost v Deželi FJK, naj se ti in drugi tragični dogodki ohranjajo v spominu, zato da se ne bodo več ponavljali. V žalostnem obdobju, ki se je začelo takoj po 1. svetovni vojni, so bile močno na udaru osnovne človekove pravice. Trpeli sta tudi narodna identiteta in svoboda politične misli ter udejstvovanja. Obe vrednoti sta med temelji človeške družbe in med pogoji, da se ohranja mir.

Slovenska skupnost se kot zbirna stranka Slovencev v Italiji spominja vseh žrtev, ki so padle zaradi fašizma, nacizma in komunizma. Od štirih bazoviških junakov naprej so nam vsi ti možje in žene vzorniki, ki nas spodbujajo, da ohranjamo svojo narodno identiteto živo in ustvarjalno, saj bomo samo tako na primeren način častili njihovo žrtev.

Deli