Ukiniti državni volilni zakon!

Stranka Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji,  izraža polno podporo odboru, ki si prizadeva za sklicanje ljudskega referenduma, ki naj razveljavi sedanji volilni zakon. Zakon, ki mu pravijo kar »Porcellum«, se pravi »svinjarija«, določa izvolitev obeh vej parlamenta z zaprtimi listami, ki volivcem onemogočajo, da izražajo preference. Dejansko se tako dogaja, da peščica ljudi v vodstvih večjih strank samostojno vnaprej določi sestavi glavnine rimskega parlamenta, kar je skregano z osnovami vsake zdrave in zrele demokracije.

Potrebno je, da pobudniki referenduma do konca septembra predložijo zahtevo po sklicu referenduma, ki jo mora po zakonu podpreti kar petsto tisoč volilnih upravičencev. Doslej so po vsej Italiji ljudje množično podprli pobudnike referenduma in pomembno je, da tudi kot Slovenci prispevamo svoj delež k zrušenju sramotnih volilnih pravil, ki so privedla do imenovanja najslabšega parlamenta v povojni zgodovini Italije. Slovenska skupnost zbira podpise na svojih osrednjih sedežih v Trstu (Ul. Gallina, 5/III ) in v Gorici (Drevored XX. Septembra, 118 ) v dopoldanskih urah vsak dan od ponedeljka do petka. Stranka bo v dogovoru s sekcijami in izvoljenimi upravitelji na teritoriju priredila niz pobud po vaseh in v mestih, da ljudi informira in promovira referendumske razloge. O teh bo javnost pravočasno obveščena. Kdo želi lahko zahtevo po referendumu podpiše tudi na županstvih, kjer je po zakonu na voljo vse potrebno gradivo.

Slovenska skupnost si prizadeva za nov volilni zakon, ki naj med drugim predvideva tudi zajamčeno izvolitev predstavnikov slovenske narodne skupnosti v italijanski parlament. Našo prisotnost v Rimu so vso povojno obdobje omogočale levičarske stranke, kar je hvalevredno, žal pa ne nudi nobenega jamstva, da bo vedno tako tudi v prihodnje. Že samo napovedano zmanjšanje števila parlamentarcev bi lahko zadalo smrtni udarec naši zastopanosti v Rimu.

Deli