Božidar Tabaj posegel v občinskem svetu

Občinski svetnik SSk Božidar Tabaj iz Štandreža (Gorica) je na minulem zasedanju goriškega občinskega sveta mestno upravo župana Romolija opozoril na dve kočljivi zadevi. Predmet svetniškega vprašanja so bili uslužbenci zadruge Arcobaleno in pa prenovitvena dela trga sv. Andreja v Štandrežu.
Tabaj je opozoril goriškega župana na težave, s katerimi se soočajo delavci zadruge Arcobaleno, potem ko je bila služba za odvažanje smeti poverjena drugemu podjetju. V drugem delu vprašanja pa je opozoril občinski odbor na nekatera neizvedena dela v sklopu prenove trga sv. Andreja v Štandrežu. Pri tem je tudi opozoril na zavlačevanje glede datuma otvoritve prenovljenega trga, ki pa se ne sme zgoditi, če ne bodo prej uresničeni vsi posegi, ki jih načrt obnove predvideva.
Deli