Gabrovec ob 8. marcu

Vsako leto se 8. marec, mednarodni dan žena, kmalu sprevrže v mimohod votle retorike in raznih deklaracij o pomenu žena in o njihovi zapostavljenosti, ki sta obicajno že 9. marca znova pozabljena. Politika in politiki pa vendarle imajo vse inštrumente, da se vprašanja lotijo s konkretnimi oprijemi in zlasti z dejanji, ki naj dokažejo resnicno željo in prepricanje v pomen in v vlogo žene v družbi.

Pred letom dni se je z izrocitvijo skoraj stodesettisocih podpisov italijanskemu parlamentu zakljucila pobuda »Danke Mami – Hvala mama«, ki jo je sprožila predsednica gibanja žena SVP Martha Stocker, podprli pa so jo vsi parlamentarci SVP (Helga Thaler Ausserhofer, Manfred Pinzger, Karl Zeller, Oskar Peterlini, Siegfried Brugger), poslanka DS Luisa Gnecchi in podpredsednica poslanske zbornice Rosy Bindi. V naši deželi je lep sveženj podpisov zbrala Slovenska skupnost, ki je kot stranka uradno pristopila k pobudi.

Zahteva peticije je jasna: ženam je treba priznati vsaj dve leti pokojninskih prispevkov za vsakega otroka. Statistike so namrec neizprosne: žene še vedno v družini nosijo najvecje breme pri vzgajanju otrok in nepokretnih družinskih clanov, kar se pozna pri povprecno nižjih dohodkih, otežkocenemu napredovanju na delovnem mestu, vecjemu poseganju po zmanjšanem delovnem urniku, itd. Posledica tega je zato nižji nivo izplacanih pokojninskih prispevkov, kar se naposled pozna tudi pri obracunu pokojnine.

Priznanje dveletnih fiktivnih pokojninskih prispevkov naj seveda velja tudi za moške, ko se slednji odlocijo za pravico in breme, da se posvetijo gospodinjskemu delu in vzgoji otrok ali skrbi nepokretnih družinskih clanov.

Parlament in vlada naj se zato s prizadevanjem vseh politicnih skupin s takimi dejanji lotita izboljševanja življenjskega statusa nežnejšega spola in posredno tudi kvalitete življenja naših družin. Darovanje omamno dišece mimoze je sicer hvalevredno in s strani žena tudi cenjeno dejanje, ki pa naj se ne sprevrže v prevec poceni pranje vesti in odložitev konkretnih izbir vse do… prihodnjega 8. marca.

Igor Gabrovec, deželni svetnik

Deli