Zaključuje se sanacija plazu v Štmavru

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je bil včeraj popoldne v Štmavru, kjer se je v spremstvu sodelavca Miloša Čotarja, predsednika rajonskega sveta Pevma-Štmaver-Oslavje Lovrenca Peršolje in strankinega pokrajinskega tajnika Julijana Čaudka seznanil s potekom zaključne faze sanacije usada na posestvu družine Robazza v Vasi. Naj spomnimo, da je lansko zimo tam nastalo plazišče, ki je že hudo ogrožalo šele leta 2005 zgrajeno stanovanjsko hišo in naposled tudi prometnico, ki povezuje Štmaver z Gorico. Že od vsega začetka se je porodil sum, da je za nenavadno nasičenje vode v terenu kriva okvara na vodovodu, ki je speljan prav pod asfaltirano cesto nad prizadetim območjem. Na to je deželni svetnik že lansko spomlad opozoril Civilno zaščito in pristojnega odbornika tudi z dvema interpelacijama v deželni skupščini. Podjetje Iris, ki upravlja vodovod, je dosledno odklanjalo vsakršno odgovornost, pa tudi javne uprave niso kazale velikega zanimanja, češ da gre za privaten problem na zasebnem zemljišču. Prve resne raziskave in tehnične ekspertize pa so takoj potrdile obstoječo nevarnost in kmalu se je tudi aktivirala Civilna zaščita, ki je sanaciji območja namenila prva potrebna sredstva in osebje. Dela so se dejansko začela šele februarja letos, ko je gradbeno podjetje utrdilo območje pod stanovanjsko hišo in uredilo nove odtočne kanale. »Problem pa se ni še rešil, saj je teren še vedno nenavadno nasičen z vodo, kar je Civilno zaščito končno le prepričalo, da se je lotila tudi zamenjave skoraj pol kilometra vodovodnih cevi« pojasnjuje deželni svetnik Gabrovec, ki je na verjetne odgovornosti družbe Iris pokazal že pred dvanajstimi meseci. Včerajšnji ogled delovišča skupaj s člani družine Robazza je obenem obelodanil še na vrsto potrebnih posegov, ki gredo od preusmeritve deževnice z gornjega cestnega odseka pa vse do dodatnih odtočnih kanalov med cesto in hišo.

Družina Robazza se je političnim zastopnikom Slovenske skupnosti zahvalila za stalno prizadevanje in intervencije v odnosu do občinske in deželne uprave, pa tudi do podjetja Iris in deželne Civilne zaščite. »Jasno je, da problema ne bomo arhivirali vse dokler ne bo stoodstotne gotovosti, da je območje dokončno zavarovano, kar bo dano razumeti šele po zaključku zamenjave vodovodnih cevi, ki se ravnokar odvija. Nato bo potrebna natančna monitoraža zemljišča vsaj do jeseni« je še dejal deželni svetnik Gabrovec, ki se bo s tem v zvezi ponovno srečal tudi z odgovornimi pri Civilni zaščiti v Palmanovi.

Deli