Deželne volitve 2023

2. in 3. aprila 2023

25. marec 2013

Deželne volitve, predstavitev kandidatov SSk Gorica

6. maj 2011

Herbert Dorfman in Lojze Peterle pri vinogradniku Primožiču

Zgodovinske fotografije

stranke Slovenske skupnosti