Nabrežinska SSK zavrača prostorski načrt

Varianta številka 27 prostorskega načrta devinsko-nabrežinske občine je  ponovno dokaz mačehovskega odnosa do teritorija, ki ga že celo desetletje dosledno razvija desno usmerjena uprava župana Reta in podžupana Romite. Devinsko-nabrežinska sekcija stranke Slovenska skupnost odklanja nov urbanistični dokument, ki ne odgovarja potrebam občanov in družin, medtem ko z veliko žlico ponovno prižiga luč vsem običajnim špekulativnim posegom. Dokaz tega je, da varianta 27 predvideva preko 33.000 kubikov novih pozidav, kar odgovarja najmanj  130 novim stanovanjskim enotam. Retova uprava se je v teh mesecih vedno sklicevala na potrebo, da odgovori konkretnim potrebam mladih družin, ki bi rade ostale v domačih vaseh. Številke pa govorijo drugače, saj je takih primerov le za peščico – pravzaprav le toliko, da se za njimi nerodno skrije pravi val špekulacij, ki so zaobjete v na desetine novih gradbenih področij.

Naj navedemo le nekaj primerov: v Vižovljah bo sicer že obstoječe gradbeno področje od začetnih 450 kubikov poskočilo  na 3450, na robu starega vaškega jedra v Nabrežini v smeri pokopališča pa se pojavi možnost 3500 kubikov novih pozidav, kar pomeni osem do deset novih stanovanj. Nova gradbena področja z na tisoče kubikov novih stanovanj so predvidena tudi v smeri Križa. Na področju kamnolomov od delavnici Gorlato naj bi (namesto napovedane kasarne karabinjerjev) nastalo novo naselje ljudskih stanovanj, medtem ko se v Trnovci pojavlja območje namenjeno gradnji počitniških hišic – bungalowov. Bode v oči tudi parcela na drevoredu v bližini Sokolovega igrišča, ki je v lasti nepremičninske družbe slovenske manjšine in je bila svojčas odkupljena in namenjena gradnji kulturnega centra. Na prošnjo lastnikov postaja tudi ta rezidenčno zazidljiva, medtem ko je bila doslej urbanistično namenjena športnim objektom. Je skupnost s tem seznanjena in soglaša?

Tisoč novih kubikov je predvidenih na novem urbanističnem področju tik ob vhodu v Cerovlje, dvakrat po dva tisoč kubikov v Slivnem ob cesti, ki pelje proti Šempolaju, kjer je tudi zarisano novo področje za 1550 kubikov. In še dolgo bi lahko naštevali.

Kaj bo od tega imela občinska skupnost? Kam bo še naprej drselo narodnostno razmerje? Statistični pokazatelji, ki jih navajajo že sami spremni dokumenti prostorskega načrta, so zelo jasni: že danes je na občinskem ozemlju razpoložljivih stanovanjskih kapacitet za preko deset tisoč prebivalcev, medtem ko jih občina šteje manj kot devet tisoč. S sprejetjem variante številka 27 naj bi število razpoložljivih mest za potencialne nove občane poskočilo za dodatnih sto petdeset do dvesto enot. Podatek dovolj nazorno kaže tudi na gospodarsko sliko občine, ki ni in ne more biti izvzeta iz splošnega kriznega stanja, ki pesti Italijo in Evropo. Veliko je komaj dokončanih gradenj, ki na tržišču s težavo iščejo nove lastnike in torej prebivalce.

Jutri bo občinska uprava na javni skupščini v Vižovljah prvič uradno predstavila načrt. Slovenska skupnost bo v povezavi z vsemi opozicijskimi silami v občinskem svetu zahtevala, da se večji del predvidenih posegov črta ali vsaj zamrzne in kvečjemu naj se ohranijo le primeri, ki odgovarjajo resničnim in dokazljivim potrebam novih domačih družin.

Retova doba je tik pred zaključkom. Prihodnjo pomlad bodo volitve in pravilno je, da nova uprava avtonomno odloča smernice in vsebine naslednjega prostorskega načrta. Škode je bilo v zadnjih petnajstih letih čisto dovolj in čas je, da se domačini vrnemo za krmilo županstva.

Deli