Odobrena resolucija o problemu merjascev

Deželni svet je med zaključnim glasovanjem zakona o rebalansu sprejel tudi resolucijo v zvezi s problemom še vedno previsokega števila divjih prašičev, ki povzročajo ogromno škodo tako na Tržaškem kot Goriškem. Resolucijo sta predlagala deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec in njegov kolega v svetniški skupini Sergio Lupieri (Ds) nato pa so dokument podpisali še svetniki Codega, Kocijančič, Brussa, Brandolin in Valenti, kar dokazuje, da je problem zelo občuten. To je tudi prispevalo k temu, da je deželna skupščina odobrila resolucijo kljub temu, da se je pristojni odbornik Violino izrazil proti.

Resolucija temelji na dejstvu, da ostaja število merjascev nadpovprečno visoko, čeprav podatki kažejo, da se je zvišal tudi njihov odstrel. To seveda povzroča ogromno škodo na kmetijskih površinah tako na Krasu kot v goriških Brdih, čemur moramo še dodati popolnoma neprilagojene odškodnine, ki jih Dežela namenja preko pokrajinskih uprav v ta namen.

Svetnika Gabrovec in Lupieri, ki sta pripravila sprejeti dokument, predlagata deželni upravi naj prilagodi veljavno zakonodajo tudi v smislu razširitve obdobja in urnikov, v katerih je dovoljen lov. Deželna svetnika se pri tem sklicujeta na  pravila, ki veljajo v sosednji Sloveniji in so očitno primernejša, pa tudi na skupna stališča, ki so jih v tem smislu sprejeli goriška in tržaška pokrajinska uprava ter kmetijske in lovske organizacije, s katerimi sta Gabrovec in Lupieri v stalnem stiku.

Podpisniki resolucije v nadaljevanju predlagajo deželni vladi naj podpre ureditev klavnice z živinozdravniško službo, ki bi bila namenjena predelavi divjačine, in sicer tudi tiste, ki jo v bližini naselij odstrelijo pripadniki pokrajinske policije. Danes je ta divjad večinoma namenjena v sežigalnico, kar ne predstavlja samo izgubljenega prihodka temveč tudi strošek. Taka struktura bi omogočila predelavo in prodajo mesa, poslužili pa bi se je lahko zlasti lovci, kar bi lahko med drugim spodbudilo uporabo in prodajo »domačih« mesnih izdelkov divjačine. Deželni svetniki ob koncu še pozivajo vlado, naj poskrbi za izpopolnjevalne tečaje namenjene lovcem in naj prilagodi finančni sklad, ki je namenjen za izplačila škode, ki jo kmetovalcem povzroča divjad.

Predlagatelja resolucije Gabrovec in Lupieri izražata zadovoljstvo nad uspešnim sprejetjem dokumenta, ki je sad skupne volje in dogovarjanja med vsemi zainteresiranimi subjekti. Deželna svetnika sta namreč prepričana, da se je za uspešno rešitev perečega problema treba lotiti koordinirano in skupno z vsemi dejavniki na teritoriju. Septembra bo stekel nov krog posvetovanj, zato da sprejeti dokument ne ostane le na papirju.

Deli