Ukinimo svinjski volilni zakon!

Stranka Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji popolnoma soglaša z odborom, ki si na vsedržavni ravni prizadeva za sklicanje ljudskega referenduma, ki naj razveljavi sedanji volilni zakon. Zakon, ki je obče zna z nazornim imenom »Porcellum«, se pravi »svinjarija«, določa izvolitev obeh vej parlamenta z zaprtimi listami, ki volivcem onemogočajo, da izražajo preference. Dejansko se tako dogaja, da peščica ljudi v vodstvih večjih vsedržavnih strank samostojno vnaprej določi sestavi glavnine rimskega parlamenta, kar je skregano z osnovami vsake zdrave in zrele demokracije. 

Ljudje so po vsej Italiji množično podprli pobudnike referenduma (potrebnih je 500.000 podpisov do konca septembra) in pomembno je, da tudi kot Slovenci prispevamo svoj delež k rušenju sramotnih volilnih pravil, ki so privedla do imenovanja najslabšega parlamenta v povojni zgodovini Italije.

Slovenska skupnost zbira podpise na svojih osrednjih sedežih v Trstu (Ul. Gallina, 5/III ) in v Gorici (Drevored XX. Septembra, 118 ) v dopoldanskih urah vsak dan od ponedeljka do petka. Podpise bomo zbirali tudi na jutrišnjem (NEDELJA) strankinem prazniku in okrogli mizi o bodočnosti devinsko-nabrežinske občine,  ki bo ob 17. uri v Nabrežini na Sokolovem igrišču ali v Grudnovi rojstni hiši v  primeru slabega vremena. Domača sekcija SSk bo podpise zbirala tudi na torkovem tradicionalnem semnju na nabrežinskem trgu.

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec poziva vse rojake, da množično  podprejo zahtevo po referendumu in v tem smislu zbira podpise proti zakonu »Porcellum« tudi v sklopu deželne pisarne na Oberdanovem trgu v Trstu.

 

Slovenska skupnost si prizadeva za nov volilni zakon, ki naj med drugim predvideva tudi zajamčeno izvolitev predstavnikov slovenske narodne skupnosti v italijanski parlament. Našo prisotnost v Rimu so vso povojno obdobje omogočale levičarske stranke, kar je hvalevredno, žal pa ne nudi nobenega jamstva, da bo vedno tako tudi v prihodnje. Že samo napovedano zmanjšanje števila parlamentarcev bi lahko zadalo smrtni udarec naši zastopanosti v Rimu.

 

 

Trst, 17. septembra 2011

Deli