Garlatti odgovarjal Gabrovcu

Deželni dobornik FJk za osebje Andrea Garlatti je danes dopoldne v avli deželnega sveta odgovarjal na svetnišsko vpršanje deželnega poslanca SSk Igorja Gabrovca v zvezi z nastalo vrzeljo v tiskovnih uradih deželne uprave in deželnega sveta po zakljucku terminskih pogodb z dvema novinarkama in novinarjem. Slednji so bili zaposleni aprila 2007, kot receno, z zacasno pogodbo, ki je bila nato dvakrat podaljšana vse do konca januarja letos. »S prvim februrajem je tiskovni urad deželnega sveta ostal brez minimalnega števila osebja, medtem ko je zakljucek pogodbe z novinarjem v pisarni deželenga odbora privedel do mrka institucionalne komunikacije v slovenskem in nemškem jeziku, ki jo je edinole tisti novinar zagotavljal« je v svoji intervenciji poudaril deželni svetnik Gabrovec. Pri tem je opozoril tudi na splošne pomanjkljivosti na podrocju spoštovanja nacela enakopravnosti treh priznanih manjšinskih jezikov v naši deželi, saj se neitalijanske informacije pojavljajo le kot redka in epizodicna izjema – v brk trem deželnim zašcitnim zakonom!

Deželni odbornik Garlatti je v svojem odgovoru v avli potrdil izvajanje svetnika Gabrovca in sporocil, da je uprava že sprožila postopke za razspis za zaposlitev treh novinarjev za nedolocen cas. Ta bo v kratkem objavljen z dvema locenima postopkoma. Žalostna plat medalje pa je dejstvo, da procedura zahteva vsaj šest mesecev casa, preden se bodo zakljucili vsi zakonsko predvideni birokratski postopki.

Glede objektivno dolge prehodne faze je odbornik Garlatti omenil možnost sklepanja novih zacasnih pogodb, ki jih je Gabrovec odlocno priporocil kot edino možno takojšnjo zajezitev komunikacijskega mrka odbora v slovenšcini in nemšcini ter zagotovitve nemotenega delovanja tiskovnega urada deželne skupšcine.

Deli