Nov regulacijski načrt za prihodnost Trsta

Spornega regulacijskega načrta, ki ga je pripravili odbor prejšnjega tržaškega župana Di Piazze ni več in sedaj so odprte možnosti za bolj pravično in primerno obravnavo nove variante. Tako se je izrazil občinski svetnik SSk Igor Švab, potem ko je občinski svet s sklepom ustavil postopek za sporno varianto, ki je več mesecev ustvarjala veliko preglavic prebivalcem Trsta. Še najbolj pa so bili zaskrbljeni prebivalci kraškega predela občine Trst, kjer večinsko živi slovenska narodna skupnost.
Ob zadovoljstvu, je Švab še podčrtal, da je sedaj prišla v veljavo spet stara varianta. Na občini pa bodo predvidoma v teku meseca avgusta izdelali nove smernice. Na podlagi slednjih bo mogoče izdelati novo varianto. Pomembno je tudi, da je sedaj na razpolago približno mesec dni za predložitev novih predlogov. Pri tem pa se seveda postavlja problem finančnega kritja celotnega projekta.
V imenu stranke SSk je Švab ocenil ta korak kot pomembno dejstvo. V tržaškem občinskem svetu pa bo potrebno prizadevanje za novo varianto, ki bo zares pravična do teritorija in bo spoštovala posebnosti, tam kjer živijo Slovenci. Pomembno bo ovrednotiti že obstoječe gradbene objekte, ki jih je kar nekaj. Upoštevati bo treba potrebe gospodarstva in industrije. Nova varianta pa bo morala biti usklajena s prometnim načrtom ter bo morala precej pozornosti nameniti parkiriščem.
Deli