Odklanjamo vsiljevanje pouka italijanske himne!

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec odločno odklanja poučevanje italijanske himne v slovenskih šolha in poziva na razobešanje tudi slovenske zastave na vsakem šolskem pročelju. Vsaki slovenski šoli namerava darovati slovensko zastavo.

Beri več