Mara Černic pokrajinska podpredsenica

Spoštovani g. Predsednik, spoštovane svetnice in spoštovani svetniki!

Zelo sem počaščena, da v vlogi pokrajinske podpredsednice pozdravim vse člane novega pokrajinskega sveta in jim želim dobro, uspešno in predvsem pravično delo v skladu z zakoni (božjimi in človeškimi, kakor pravi Levstikov Martin Krpan) za našo pokrajinsko skupnost.

Pokrajinski svet je neposreden izraz volje državljanov, zato mora biti naše delo odgovorno in pošteno. Institucija Pokrajina zadobiva, ne glede na stalne poskuse njene ukinitve, pomembnejše odgovornosti na upravnem, predvsem pa na političnem področju.

Vloga pokrajine je oblikovati razvojne smernice, ki slonijo na trdnih načelih in so sinteza različnih političnih, kulturnih, socialnih in gospodarskih sredin: društev, združenj, zadrug, malih in srednjih podjetij, občanov – , ki sestavljajo naš teritorij. Občine (po mojem mnenju) – najvišja oblika teritorialnega predstavništva – so izpostavljene milosti in nemilosti večjih institucij. Zato je naša dolžnost, da složno zagovarjamo interese naših malih občin, predvsem njihovo avtonomijo in identiteto. Niso vse občine enake, ker ljudje niso vsi enaki, ker je teritorij raznolik in razčlenjen: v naši pokrajini se srečujejo in prepletajo slovenski, furlanski in večinski kulturni svet; vse tri komponente so danes oplojene in se oplajajo z drugimi kulturnimi nazori, ki jih je s seboj prinesel gospodarski razvoj: od delavcev v ladjedelnici, ki so prihajali iz Južne Italije in danes prihajajo iz oddaljenih držav, do sezonskih delavcev, hišnih pomočnic, pa vse do pribežnikov z bližnjega Balkanskega polotoka, ki so se k nam preselili po hudi vojni preizkušnji.

Letos praznuje Slovenija 20. obletnico samostojnosti. To je pomemben dogodek ne samo za Slovenijo, temveč tudi za nas. Pred 20 leti se je začela Evropska unija širiti na vzhod. Srednjeevropski svet, ki je drugačen po kulturni, gospodarski in politični mentaliteti, se je začel vključevati v zahodnoevropskega.

Po začetni zagnanosti in navdušenju se mora Slovenija danes soočati s hudo gospodarsko in tudi politično krizo, ki nakazuje, kako je naša Evropska unija še mlada in prepotrebna trdnih temeljev. Pokrajina Gorica, kakor rimski bog Jan, ima eno lice obrnjeno proti vzhodu, drugo proti zahodu. Prav ta njena odprtost in sposobnost razumevanja in dialoga je sredstvo, ki ga mora uporabljati za svoj razvoj. 

Podobni smo mozaiku: nekateri kamenčki so manjši, drugi večji. Vsi, enako pomembni, sestavljamo eno podobo: podobo dežele-pokrajine, kjer sta spoštovanje do soljudi in do okolja neposredno povezana in usmerjena v grajenje in oblikovanje dobre kakovosti življenja, ki mora sloneti na pravičnem gospodarskem razvoju.

Dragi Predsednik, drage svetnice in dragi svetniki. Vsem nam želim, da bi dobro delali!

Mara Černic

Deli