Števerjanska sekcija SSk o vladnem dekretu

Števerjanska sekcija Slovenske skupnosti se je zbrala na redni seji v petek, 19. avgusta 2011, res v času počitnic, a pred pričetkom letos zgodnje trgatve. Na dnevnem redu je bilo več važnih tem, o katerih so se morali izreči sami člani.

Razčlenjem program in tehtni argumenti so zahtevali polnoštevilčno prisotnost. Večera sta se udeležila tudi pokrajinski tajnik in predsednik, Julijan Čavdek ter Silvan Primosig. Po pozdravu predsednika Milka Di Battista in posega tajnika sekcije Marjana Drufovka, se je pričela obravnava posameznih točk dnevnega reda.

V soboto, 1. oktobra 2011, bo na sporedu proslava ob 60. obletnici obnovitve občine Števerjan, ki bo v popoldanskih urah na Trgu Svobode v Števerjanu, ki bo ob priliki tudi uradno otvorjen. Števerjanska občinska uprava pripravlja bogat kulturni program v sodelovanju z vaškimi društvi.

Pokrajinski kongres Slovenske skupnosti, ki bo potekal v petek 7. in v soboto 8. oktobra 2011, pomeni tudi za števerjansko sekcijo trenutek razmisleka ter odgovornega sodelovanja. Kongres se bo delil na dva dela, prvi dan se bo odvijal slavnostni del, drugi pa delavni. Prav v delavnem delu kongresa je potrebno aktivno poseči v izboljšanje delovanja naše stranke.  

Nazadnje je bil obravnavan vladni protikrizni dekret o krčenju stroškov javnih uprav, ki grozi številnim slovenskim upravam in upraviteljem drastično krčenje ali celo izginotje. Slednji hudo ogroža upravno avtonomijo lokalnih uprav, še zlasti Pokrajin in manjših Občin, od teh kar deset, v katerih se izvaja zaščitni zakon, tvega kar ukinitev, med temi je tudi Občina Števerjan. S tem v zvezi je bila obravnavana tudi sestrska reforma Gorskih skupnosti, ki prav tako grozi majhnim slovenskim vasem.

Seja se je zaključila z nekaterimi obvestili o upravljanju občine, ki jih je podala županja Franca Padovan.
Deli