Za referendume volimo DA

Na državnih in občinskih referendumih 12. in 13. junija, SSk poziva k množični udeležbi

Volimo sedem krat DA

 

Slovenska skupnost opozarja vse volilke in volilce iz goriške občine, da bodo v nedeljo 12. junija 2011 tudi trije občinski referendumi. Tudi ta tri ljudska posvetovanja imajo svoj važen pomen, zato SSk poziva goriške občanke in občane naj gredo množično na volišča in naj na vseh treh volilnicah prekrižajo “DA”.

Prekrižajmo DA, da se odpravi kvorum.

Prekrižajmo DA, da se spremeni Odbor Garantov, ki je do danes preprečil vse referendumske predloge (občinske menze za vrtce, grajska vzpenjača, biološka oporoka, …).

Prekrižajmo DA, da se uvede možnost občinskega sklepa na predlog občanov: ne le občinski svetniki, marveč tudi občani bodo lahko predlagali sklepe za upravljanje mesta.

SSk še opozarja, da za občinske referendume bodo volišča na ločenem mestu. Voliti pa bo mogoče samo v nedeljo, 12. Junija.

 

V skladu z navodili deželnega tajništva, goriška SSk poziva vse volilke in volilce k množični udeležbi na vsedržavnih ljudskih referendumih 12. in 13. junija, ki zadevajo vsestransko pomembna vprašanja in se neposredno dotaknejo pravic občanov in osnov demokracije. Dosega kvoruma je zato bistvene važnosti. To pa predpostavlja kapilarno udeležbo volilcev in volilk.

Slovenska skupnost soglaša s stališči in razlogi pobudnikov referenduma. Zato vabi vse volilke in volilce, da na štiri referendumska vprašanja prekrižajo “DA”, saj pomeni to opredelitev za spoštovanje državljanskih pravic in javnih koristi.

Prekrižajmo torej DA, da bo voda še vedno javna dobrina in da ne bo predmet za zasebni zaslužek. Prekrižajmo DA, da zajmčimo enakost med državljani tudi ko gre za obveznost prisotnosti na sodnih razpravah. Prekrižajmo DA, da potrdimo prepoved gradnje jederskih central na državnem ozemlju, saj je bodočnost energetike v obnovljvih neonesnžujočih virih in v energetskem varčevanju.

 

Gorica, 8. Junija 2011                                                                       Pokrajinsko tajništvo SSk – Gorica

Deli