Cassacco in Cerkno sklepata pobratenje

Prejšnji petek se je v Cassaccu na Videmskem odvijalo drugo srečanje med predstavniki furlanske občine in občinskimi upravitelji Cerknega. Predstavniki dveh občinskih uprav so se pred tem srečali v Cerknem prvič že decembra lani in postavili temelje za uradno sklenitev pobratenja. Upravitelji Cassacca so tako imeli priložnost povrniti izkazano gostoljubje in obenem prikazati gostom nekaj glavnih zanimivosti občine. Domačo upravo so zastopali župan Vannes Assaloni, podžupan Dario Ellero, odbornik Amato Morocutti ter predsednik občinskega sveta Guido Gemo in občinska svetnica Manuela Adotti; ob cerkniškem županu Miranu Cigliču pa sta bila na srečanju prisotna tudi deželna svetnika, kolega poslanske skupine Demokratske stranke, Giorgio Baiutti in  Igor Gabrovec (izraz Slovenske skupnosti), ki je skupaj z predsednikom rajonskega sveta Podgora Walterjem Bandljem in predstavnikom tajništva SSk Milošem Čotarjem poskrbel, da so se spletli in utrdili stiki med občinama.

Po uvodnem delu srečanja v samem središču mesteca se je omizje nadaljevalo na sedežu občine, katere župan je bil celih 25 let prav Giorgio Baiutti. Njegov naslednik Assaloni je najprej poudaril veliko navdušenost nad snujočim se pobratenjem in zagotovil, da bo občina Cassacco podpirala projekt z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Župan Ciglič je po uvodnih pozdravih prešel na zelo konkretne argumente, saj je prisotnim predlagal, da bi se občini že v septembru prijavili na evropski razpis za pobratenja. Na podlagi pogovorov in preteklega obiska v Cerknem so si upravitelji zamislili kar nekaj načrtov, ki bodo prav gotovo zanimivi. Med temi so npr. izmenjave na kulturnem področju. V obeh občinah namreč delujejo pevski zbori in glasbene skupine, precej pa je tudi umetnikov in obrtnikov, ki bodo lahko izmenjali razstave svojih del. Veliko zanimanje pri občinskih upraviteljih Cassacca vzbuja seveda znano cerkniško smučarsko središče, kjer bomo lahko že v naslednji zimi prisostvovali smučarskim srečanjem in tekmovanjem med občinama. Ob skupnih kulturnih in turističnih načrtih so si prisotni bili edini, da bo v bodoče zanimivo in vse bolj potrebno delati v smeri boljšega izkoriščanja energetskih virov. Tudi na tem področju bosta občini lahko sodelovali, saj ponujajo evropski skladi v ta namen nekaj možnosti za črpanje finančnih podpor.

Ob zaključku protokolarnega dela je bilo sklenjeno, da bosta občini formalizirali pobratenje na dan občinskega praznika v Cerknem, in sicer v soboto, 1. oktobra. Za to priložnost bodo pripravili in izdali tudi priložnostno poštno znamko.

V popoldanskih urah so domačini peljali goste na ogled prenovljenega središča mesteca, gradu in znamenite palače Gallici Deciani. Za tem se je skupina podala še na zanimiv ogled največjega proizvajalca medu v deželi FJk, ki ima svoj nov sedež prav v občini Cassacco. Ogled novih hal podjetja Comaro, ki vlaga med drugim veliko energij v spoznavanje medu in predvsem v vzgojo o dragocenem in nenadomestljivem pomenu čebel in njihove vloge v ekološki verigi, pa je bil povod še za dodatno področje izmenjave, saj je tudi na Cerkljanskem – kot v vsej Sloveniji – čebelarstvo zelo razširjeno.    

Deli