Vlada sprejela priporočilo SSk

Zakonski in vladni ukrepi, ki so usmerjeni v omejevanje javnih izdatkov, nikakor ne smejo prizadeti načela varstva slovenske narodne skupnosti v FJK, ki sloni na mednarodnih dogovorih in sami državni in deželni zakonodaji. Tako je zapisano v sklepnem delu priproočila  (ordine del giorno) ki, ga je pripravila Slovenska skupnost  in so so ga pred zaključkom razprave o finančnem manevru  v poslanski zbornici vložili poslanci Roberto Rolando Nicco (izraz francoske manjšine v Dolini Aosta), Siegfried Brugger in Karl Zeller (oba z Južne Tirolske – SVP).

Dokument se že uodoma sklicuje na posebni statut dežele Furlanije Julijske krajine, ki je avtonomna zlasti zaradi zgodovinske prisotnosti narodnih manjšin, še posebej slovenske. Nadalje je v dokumentu zapisano, da je slovenska narodna skupnost zaščitena na osnovi mednarodnih sporazumov od Londonskega memoranduma do Osima in vse do državnega in deželnega zaščitnega zakona. V dokumentu Slovenske skupnosti je posebej poudarjeno, da se pravica slovenske manjšine udejanja tudi preko zastopanosti v izvoljenih organih krajevnih uprav. V tem smislu gre tudi poudariti vsebino 21. člena zaščitnega zakona, ki izrecno navaja pravico do »olajšane« izvolitve slovenskega predstavnika tudi v parlament. Načelo aktivne soudeležbe in zastopanosti narodne manjšine morajo upoštevati tudi napovedane reforme krajevnih uprav. Vsako odstopanje predstavlja neposredno grožnjo obstoju in razvoju slovenske narodne skupnosti in niža že doseženo raven zaščite.

Slovenska skupnost izraža svoje zadovoljstvo nad sodelovanjem, ki je prišlo do izraza s parlamentarnimi predstavniki narodnih manjšin  v Senatu in v Poslanski zbornici, in ki je obrodilo izjemen rezultat. V tem smislu jim je hvaležna za izkazano zaupanje in prizadevanje v korist celotne slovenske narodne skupnosti.

Ponovno pa se je tudi tokrat pokazalo, kako nujno je, da slovenska manjšina v italiji dobi svoje samostojno zastopsto v obeh vejah parlamenta, saj je za doseganje vsaj minimalnih rezultatov potrebna vskodnevna prisotnost v parlamentu in delo za manjšino, ki ga zaenkrat moraj opravljati poslanci drugih manjšin. 

Rezultat pa bi lahko bil še boljši, ko bi se je razprava v senatu in poslanski zbornici ne končala z zaupnico, ki je onemogočila številna prizadevanja za ublažitev težkih posledic protikriznega vladnega dekreta za uprave naših Občin, Pokrajin in Dežele. Med ta prizadevanja spadajo tudi trije amandmaji, ki jih je SSk posredovala senatorju Manfredu Pinzgerju (Svp). Senator Pinzger je skupaj s kolegoma Južnotirolske Ljudske stranke Thaler-Ausserhofer in Peterlinijem amandmaje volžil in jih skušal uveljaviti, a je bilo to preprečeno zaradi omenje zaupnice. 

V zadnjem trenutku je, v dogovoru s SSk senator Pinzger poskušal vložiti nadomestno priporočilo (ordine del giorno), ki bi obvezalo vlado, da priporoči Deželi Fjk, da v svojstvu statutarne avtonomije in v izpolnjevanju pristojnosti, udejani določila na podlagi 14., 15. in 16. člena zaščitne zakonodaje za narodne manjšine, ki zadeva tudi Slovence v Italiji in njihovo upravičeno pravico po političnem predstavništvu v Deželnem svetu Fjk in krajevnih javnih upravah. Žal je tudi ta poizkus ostal neizpolnjen, zaradi že omenjene zaupnice.

Deželni tajnik SSk Terpin pa je naposled sklenil dogovor s poslancem SVP S. Bruggerjem za vložitev novega priporočila med razpravo v poslanski zbornici: Slednji je tudi v pogajanjih z Ministrom za deželna vprašanja Raffaelejem Fitto dosegel, da je vlada pripročilo SSk sprejela, kar pomeni da ima slovenska manjšina v Italiji sedaj že prvi dodatni politični argument za pogajanja o novi ureditvi krajevnih uprav, ki jo bo morala sedaj sprejeti dežela FJK.

Trst, 14. septembra 2011

Deli