Načrtovanje trase hitre železnice

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec popolnoma soglaša s stališči domačinov iz Cerovelj in okoliških vasi, ki so se združili v akcijski odbor proti načrtovani trasi hitre železnice. Ta naj bi po zadnjem preliminarnem načrtu popolnoma opustošila vasico pod Grmado, uničujočih posledic pa ne bodo izvzete niti druge vasi, ki naj bi jih podzemna trasa oplazila ali kar presekala. To je primer Nabrežine postaja, kjer naj bi visoko hitrostni vlaki ponovno zagledali luč in blazno vožnjo nadaljevali v smeri Trsta na popolnoma novem viaduktu.

Škodi, ki bi jo tako načrtovana hitra železnica povzročila posameznikom in skupnostim na površju, gre dodati še nepredvidljive posledice na onesnaževanje zraka zaradi povečanja prašnih delcev od izkopavanja in prevažanja materiala ter na ravnovesje neznane mreže podtalnih voda in črpališč pitne vode.

Na sinočnjem srečanju v Cerovljah je tekla beseda tudi o problemu novega elektrovoda družbe Terna, ki se kar tesno povezuje in prepleta z načrtom hitre železnice. Druži ju tudi popoln prezir in omalovaževanje do mnenja in vloge domačinov, ki z načrtoma niso bili zadostno informirani. Redke ugovore, kot je denimo nasprotovanje s strani Agrarne skupnosti, pa načrtovalci itak obravnavajo kot nepotrebno šaro. Za naše območje se vsem pomislekom dodaja tudi narodno-jezikovni element, saj načrtovalci nikjer ne spoštujejo načela dvojezičnosti tega prostora in obvez, ki iz tega sledijo.

Deželni svetnik Gabrovec bo tudi v okviru svojih institucionalnih pristojnosti in v sodelovanju s somišljeniki podprl prizadevanja domačinov, ki nasprotujejo gradnji nove hitre železnice in namesto te preprosto predlagajo posodobitev obstoječih železniških povezav, ki obratujejo daleč pod realnimi zmogljivostmi.

Deli