Neizvajanje zaščitnega zakona

»Desetletnica sprejetja zašcitnega zakona naj bo vzvod, da se skupaj vsi odlocno zavzemamo za spoštovanje zakonskih dolocil. Na okroglih mizah, debatah in stališcih, ki se že nekaj tednov zvršcajo kot na tekocem traku, prisostvujemo prej slavospevom zakonu in njegovim protagonistom kot pa neko zdravo oceno vseh njegovih kriticnosti, ki so se jasno pokazale ali potrdile v že prevec dolgem “testnem” desetletnem obdobju« je preprican deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki je te dni na deželno upravo naslovil dve novi interpelaciji, ki izpostavljajo primere nespoštovanja zašcitnih dolocil.

V svojem prvem dokumentu Gabrovec posreduje protest številnih društev, ustanov in posameznikov, ki so prisiljeni, da se na deželne urade obracajo le v italijanskem jeziku. »Naša dežela je statutarno vecjezicna, kar državljanom samoumevno priznava pravico, da prošnje, pisma in dokumente vlagajo tudi v priznanih manjšinskih jezikih, se pravi v slovenšcini, furlanšcini in tudi nemšcini« poudarja deželni svetnik Gabrovec. Medtem ko je furlanšcina tudi pogovorni jezik na vecjem delu deželnega teritorija se dogaja, da Slovenci lahko v svojem maternem jeziku komunicirajo v glavnem le s pristojnimi slovenskimi funkcionarji na odborništvu za kulturo in manjšinske jezike. »Vsaj drugi urad praviloma odklanja ali v najboljšem primeru toplo odsvetuje vlaganje prošenj za prispevke v neitalijanskem jeziku, ceš da bi to privedlo do bistvenih zamud ali celo do odklona vloge« nadaljuje deželni svetnik Gabrovec, ki predsednika Renza Tonda sprašuje, ali ne bi bilo smiselno in ucinkovito, ko bi Dežela že takoj ustanovila vsaj splošno okence v dogovoru med vsemi direkcijami, ki bi posredovalo in sprejemalo vloge in vsak dokument v priznanih manjšinskih jezikih.

V drugi interpelaciji deželni svetnik Gabrovec predsednika Tonda opozarja na naši javnosti dobro znan problem dvojezicnih osebnih izkaznic s ponovljenimi serijskimi številkami, ki so povzrocile že marsikatero nevšecnost. Slovenski predstavnik izpostvalja nevarnost, da bi težave zaradi neverjetnih napak v dvojezicnih dokumentih ljudem svetovale, naj nikar ne zahtevajo dvojezicnih izkaznic. Zato Gabrovec poziva deželno vlado, da v rednih stikih, ki jih ima z rimskimi oblastmi, zahteva takojšnjo rešitev neverjetnega problema, ki krši pravice naše narodne skupnosti, smeši državo in postavlja pod vprašaj verodostojnost njenih uradnih dokumentov.

Deli