Privacy Policy

Namen tega poglavja je najaviti obdelavo osebnih podatkov, ki jih Slovenska skupnost zbere posredno ali neposredno od obiskovalcev svojih spletnih strani. Slovenska skupnost, ki je na podlagi zakona št. 196/2003 lastnik osebnih podatkov obvešča da:

  • Zbrane podatke v skladu z zakonskimi določili 196/2003, bo Slovenska skupnost uporabljala zgolj v namene, ki jih določa;
  • Podatki bodo obdelani s takimi informatskimi in telematskimi procedurami, ki branijo zasebnost posredovanih podatkov in omejijo na najnižjo stopnjo možnosti nezakonitega dostopa, kraje in zlorabe podatkov, kot to določata 31. člen zakona št. 196/2003 in priloga B istega zakona.
  • V primeru, da se pri prijavi ne nudi osebnih podatkov ali bodo slednji pomanjkljivi usluge ne bodo delovale.
  • Kot omenjeno v 29. čl. zakona št. 196/2003, nismo določili posameznika odgovornega za varstvo podatkov.

Za dodatne informacije povežite se na www.garanteprivacy.it