Čemu (ali komu) služi napis TITO na Sabotinu?

Goriški in širši prostor pesti huda družbeno-gospodarska kriza, ki ji ni videti konca, nekatere pa očitno še vedno bolj zabava obujanje mitov iz preteklosti, ki jim je tudi danes dano, da sejejo nemir in razdor. Kako naj si drugače razlagamo pobudo skupine običajnih nadebudnežev v okviru Združenja Zveze Borcev Slovenije (ZZB), ki so na vrhu Sabotina ponovno vzpostavili kamnit napis Tito. Na reakcijo zlasti italijanske goriške javnosti ni bilo potrebno dolgo čakati, o čemer že nazorno pričajo tudi vroča italijanske časopisne kronika teh dni. Načrtovano nadaljevanje »jurišanja« na Sabotin s strani novogoriških prenapetežev naj bi doseglo vrh prve dni maja, ko naj bi pod večer napis tudi zagorel v siju bakel. Italijanski nacionalisti v Gorici, ki sta jim vstop Slovenije v EU in posledična umiritev strasti na meji odvzela  moč, bodo sedaj ponovno na nogah. Ponovno jim eni in isti organizirani skrajneži, ki so Slovencem v Italiji sicer že leta 2012 pokvarili in skoraj uničili enotno proslavo Bazoviških junakov – glede česar od ZZB in njenega predsednika še vedno pričakujem opravičilo – dajejo sedaj italijanskim nacionalistom vnovič priliko, da  se bodo nad našo manjšino in vsem, kar je slovenskega, ponovno izživljali.

Kot (že od nekdaj) demokratično usmerjeni Slovenci, ki svoj pogled načelno usmerjamo v prihodnost, se novega-starega napisa na Sabotinu, iskreno povedano, ne moremo veseliti tudi iz drugih razlogov. Prvič ne, ker gre za poveličevanje osebe, ki jo istovetimo z več desetletnim enopartijskim režimom in njegovimi tudi krvavimi povojnimi dejanji, kar je sicer ugotovilo tudi Ustavno sodišče RS. Slednja mečejo svoje sence tudi v današnji čas in so glavni razlog za kvarno razklanostjo slovenskega naroda. Nadalje nas moti enačenje figure Tita s plemenitim odporniškim gibanjem za osvoboditve Slovenije in Evrope izpod jarma fašizma in nacizma. Zgodovina je svoje že jasno ugotovila in dokazano je, da je Titova komunistična frakcija OF naposled zlorabila svoj položaj za popoln prevzem oblasti in v istem zamahu izključila iz demokratične igre vse ostale družbeno-politične komponente tudi samega osvobodilnega gibanja. Teh senc ne more pregnati nobeno, pa naj bo še kako zaslužno dejanje Tita kot politika in državnika svetovnega slovesa.

Prepričani smo, da potrebuje sodobna slovenska družba in z njo ves čezmejni prostor spravna in tvorna dejanja, ki naj enkrat za vselej pometejo s strahovi preteklosti in njene protagoniste prepustijo zgodovinskim učbenikom in njihovim preučevalcem. Zlasti mladimi pa raje na stežaj odprimo vrata v neobremenjeno prihodnost, v katero naj stopajo z znanjem, energijo in tudi drznostjo, ki so potrebni za kljubovanje novim izzivom.

Gorica, 15.04.2014

Damijan Terpin, Deželni Tajnik SSk
Deli