Finančni zakon bo oškodoval slovenske šole

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec se zahvaljuje senatorju južno tirolske ljudske stranke Oskarju Peterliniju, s katerim je bil v teh dneh večkrat na neposredni vezi. Predstavnik nemške narodne skupnosti, s katero ima Slovenska skupnost dogovor o sodelovanju, je vse do zadnjega vztrajal s popravkom, ki bi slovenske šole v Furlaniji Julijski krajini izvzel iz novega vala krčenja v italijanskem šolskem sistemu. Besedilo Tremontijevega manevra bo sicer potrebno podrobno preučiti in v tem smislu tudi preveriti, ali je sploh v skladu z obstoječimi zaščitnimi določili tudi mednarodnega značaja, ki zadevajo slovensko narodno skupnost v Italiji in ureditev šol s slovenskim učnim jezikom. Ob vsem tem pa ne moremo ne obžalovati dejstva, da v fazi usklajevanja zadnjih popravkov v senatni zbornici, pri čemer je bila soudeležena tudi politična opozicija, ni bilo očitno zaznati zadostne občutljivosti za vprašanje, ki je bistvenega pomena za priznano in zaščiteno narodno skupnost.

Deli