Tržaški pokrajinski svet SSk ocenil volitve

Pred kratkim je zasedal pokrajinski svet Slovenske skupnosti za Tržaško in obravnaval izide nedavnih upravnih volitev, na katerih so bili izvoljeni novi upravitelji tržaške in miljske občine ter tržaške pokrajine. V Trstu je zmagala levosredinska koalicija, in to po dveh mandatih desnosredinskega pola. V Miljah je bil s solidno večino že v prvem volilnem krogu potrjen dosedanji župan Nesladek, na Pokrajini pa je prav tako bila potrjena levosredinska koalicija. Do največjega preobrata je prišlo v tržaški občini, kjer je bil za novega župana s prodorno večino v drugem volilnem krogu izvoljen kandidat levosredinske koalicije Roberto Cosolini. Za predsednico Pokrajine pa je bila potrjena Maria Teresa Bassa Poropat.

O poteku razgovorov in pogajanj med strankami za sestavo novih odborov in funkcij tržaške Občine in Pokrajine je poročal strankin pokrajinski tajnik Peter Močnik. Slovenska manjšinska skupnost je prepričano podprla levosredinske kandidate in je tokrat upravičeno pričakovala, da bo v znak nove odprtosti imenovan v občinski odbor tudi njen predstavnik, kar se pa ni zgodilo. Na pokrajini pa je odločitev šla mimo manjšinske skupnosti. Sklicevanje na kriterij kompetentnosti je povsem neutemeljeno.

Ugotovilo se je tudi, da je bila volilna abstinenca včasih zelo visoka, tudi med slovenskimi volilci in da se v levosredinski koaliciji glasovi večkrat pretakajo med strankami. Zato moramo ponuditi izbire, ki privabijo čimveč volilcev in se izogibati politiki, ki bi lahko odbijala ljudi.

Na seji strankinega pokrajinskega sveta je tekla tudi razprava o določenih pomankljivostih v volilni kampaniji, ki jih bo treba preseči z bolj sistematičnim in programiranim delovanjem. Stranka je vsekakor dosegla zastavljeni cilj, da izvoli svoje predstavnike v tržaški občinski svet in v tržaške rajonske svete, v tržaški pokrajinski svet ter v miljski občinski svet. Njeni kandidati so se uveljavili tudi v težkih situacijah, nekateri tudi  s prodornim uspehom. Strankini predstavniki krijejo pomembne funkcije kot so predsedstvo sveta tržaške Pokrajine, predsedstvo rajonskega sveta za Vzhodni Kras na Opčinah in predsedstvo proračunske komisije v tržaškem občinskem svetu.

Že na začetku seje se je pokrajinski svet SSk spomnil pred kratkim preminulega prof. Josipa Pečenka, vse življenje neutrudnega javnega delavca na raznih področjih v občo korist vse manjšine in bivšega člana pokrajinskega sveta stranke. Njegov lik je orisal predsednik sveta Sergij Mahnič.

Deli