Slovenska šole spet v nevarnosti

Na zasedanju enotnega predstavništva, ki je potekalo v ponedeljek, 11. julija v Trstu, je bilo govora o težavah slovenskih šol v Furlaniji Julijski krajini. Na sestanku sta stranko SSk zastopala deželni svetnik Igor Gabrovec in pokrajinski tajnik za Tržaško Peter Močnik.
Celotno srečanje je bilo posvečeno šolski problematiki. Po zadnjih vesteh se slovenski šoli spet obetajo težavni dnevni. Dvojezična šola v Špetru je spet tarča nesprejemljivih odločitev, ki ji utegnejo usodno škoditi. Starši učencev in dijakov pa so pripravljeni na sodno pot, če ne bo šlo drugče. Že dalj čas se vleče problem glede šolskih prostorov v pričakovanju dokončanja gradbenih del. Žal se zatika tako pri dodelitvi primernih, začasnih prostorov za normalen potek pouka kot pri nadaljevanju gradbenih del, za katere se ne ve kdaj bodo konkretno dokončana.
Peter Močnik pa je med srečanjem opozoril tudi na vsebino 19. člena italijanskega finančnega manevra, ki začenja svojo pot v Parlamentu. Uvedena je vertikalizacija vseh šol in postavljeni so visoki parametri za uživanje šolske avtonomije. Kljub nekaterim olajšavam, ki zadevajo področja kjer živijo narodne manjšine, ostajajo pogoji še vedno taki, da bodo slovenske šole primorane v posege, ki bodo zmanjšala število ravnateljstev.
Žal se to dogaja kljub predhodnim zagotovilom in ob neupoštevanju mednarodnih pogodb, ki slovenske šole ščitijo.
Deli