Predsednik Gherghetta pri SSk

Prejšnji torek je zasedal goriški pokrajinski svet stranke Slovenska skupnost. Zasedanje, ki ga je vodil pokrajinski predsednik Silvan Primosig, je imelo na dnevnem redu obravnavo  pokrajinskih volitev, priprave na pokrajinski kongres SSk ter goriške občinske volitve.

V političnem poročilu je pokrajinski tajnik Julijan Čavdek napovedal pokrajinski kongres SSk ob koncu septembra oziroma najkasneje v prvem tednu oktobra. Točen datum bo določen glede na potek primarnih volitev za določitev levosredinskega županskega kandidata. Pri tem je bilo podčrtano, da morajo območne sekcije v tem obdobju sklicati njihove sekcijske kongrese ter določiti delegate, ki bodo imeli volilno pravico na pokrajinskem kongresu.

V nadaljevanju pa se je zasedanja pokrajinskega sveta SSk udeležil pokrajinski predsednik Enrico Gherghetta. Bila je to priložnost za kratke obojestranske zahvale glede na odličen volilni rezultat ter za imenovanje Mare Černic na podpredsedniško mesto. Nato je sledila bogata razprava, ki se je dotaknila več vprašanj tako politične kot upravne narave.

Najprej je števerjanska županja Franka Padovan spregovorila o cesti med Plešivom in Števerjanom, o prihodnosti Briške gorske skupnosti ter o problemu širjenja pokopališča. Dario Bertinazzi iz Doberdoba je glede na dobro volilno sodelovanje obžaloval, da tega ni mogoče prenesti na upravno občinsko raven. Omenil je tudi problem šolskih prostorov v Romjanu. Primosig je opozoril na težave, ki ga doživlja vinska znamka in okoliš »Collio«, glede na vedno večje vsiljevanje znamke »Friulano«. Pri tem je izpostavil bistvene razlike, ki zadevajo briško znamko in njene razvojne možnosti v čezmejnem sodelovanju. Walter Bandelj je predsednika pozdravil tudi v imenu SSO-ja in podčrtal dober potek projekta spletnega mesečnika »Posoška kronika«. Obenem je spregovoril tudi o problematiki azbesta, jezu na reki Soča, sporne lokacije nove radijske antene ter vodovoda. Carlo Mucci je pohvalil sedanje delo pokrajinske konzulte za Slovence, obenem pa predstavil pobudo o srečanju vseh slovenskih vasi z imenom »SELE«, ki naj bi potekalo v vasi Seltz-Selce pri Romjanu. Damijan Terpin je poročal o nedavnem srečanju Sveta za Slovence v zamejstvu, kjer je podprl večje sodelovanje pri evroprojektih, ki zadevajo čezmejno sodelovanje in pri tem vključevanje resorjev goriške pokrajine.

Predsednik Gherghetta je analiziral sedanje politično in družbeno stanje. Goriška pokrajina mora postati zanimiva za naložbe. V tem smislu je večje čezmejno sodelovanje zelo dobrodošlo saj bi ga bilo lahko bistveno več. Pokrajina bo pozorna do gorske skupnosti in bo upoštevala potrebe prebivalstva in gospodarskih operaterijev. Veliko dela bo treba nameniti, da bodo zagotovljena zadostna finančna sredstva. Glede znamke »Collio« je podprl zahteve briških vinarjev ter napovedal poporo. Pokopališča postajajo problem, ker se njihove površine stalno večajo in skupno jih je že za ozemlje majhne občine. Resno se torej postavlja vprašanje možnosti upepeljevanja, ki terja načrtovanje pokrajinske strukture. Opozoril je tudi na vplive radijskih anten ter Bandlju obljubil pomoč.

Glede upravnega sodelovanja na občinski ravni pa je izrazil upanje, da bo do tega le prišlo. Žal je v teh letih ostala slovenska narodna skupnost politično vezana na stare klišeje in ni prišlo do večjih sprememb. Upati je bilo, da bi se tudi pri Slovencih oblikovala neke vrste slovenska Oljka. V tem smislu so bližnje goriške občinske volitve nova priložnost in Slovenska skupnost je lahko tista, ki postreže z zares pogumnimi predlogi. Tudi pri tem pa bo odločila enotnost v levosredinskem taboru.

Gorica, 27. junij 2011                                                            Slovenska skupnost – Gorica

Deli