SSk izbira kandidata za primarne volitve

Predstavništvo v izvojenih organih javnih ustanov predstavlja pravice in avtonomno upravo teritorija

Slovenska skupnost je odločno proti ukinjanju Pokrajine Gorica in majhnih občin ter proti zniževanju predstavništva, ki temelji zgolj na potrebah po varčevanju. Pokrajina Gorica in njene občine predstavljajo zares majhen finančni delež za državno bilanco. Glede na razpoložljiva sredstva, pa so se vedno izkazale s primernim gospodarjenjem in dobrim upravljanjem. V tem smislu bi morala vlada poseči, kjer se je z denarjem davkoplačevalcev dobesedno razmetavalo.

Pokrajinsko tajništvo SSk smatra, da morata italijanska Vlada in Parlament na poseben način obravnavati vse tiste krajevne avtonomije, kjer živi slovenska narodna skupnost. Predstavništvo narodnih in jezkovnih skupnosti v izvoljenih organih političnih in upravnih ustanov pa je glavni temelj sodobne zaščitne zakonodaje. Zaščita, kjer ni predvideno zastopstvo narodne skupnosti v javnih ustanovah nikakor ne ustreza evropskim standardom, ki jih določajo pomembni meddržavni dogovori.  V tem smislu tudi goriška SSk popolnoma podpira skupno stališče županje občine Števerjan in župana občine Repentabor, ki sta posredovala predsednika Republike Italije, na predsednika Vlade ter na oba predsednika Parlamenta.

Goriška SSk se pripravlja na 16. pokrajinski kongres

7. in . oktobra bo v Gorici potekal 16. pokrajinski kongres SSk za Goriško, kot je bilo to določeno na zadnjem zasedanju tajništva. Nadaljujejo se tako priprave na ta pomemben dogodek zbirne stranke Slovencev na Goriškem. V ponedeljek, 12. septembra bo svoj sekcijski kongres imela občinska sekcija SSk za Gorico. V sredo 14/9 pa bo na vrsti goriška mladinska sekcija.

 

Kandidat SSk na primarnih volitvah za izbiro goriškega levosredinskega županskega kandidata

Pokrajinsko tajništvo SSk je tudi obravnavalo priprave na primarne volitve goriške leve-sredine za izbiro županskega kandidata. Ocenilo je, da so priprave, vse do danes, potekale v pozitivnem sodelovanju levosredinskih komponent. K temu botruje prepričanje, da je enotnost prvi pogoj za zmago na prihodnjih občinskih volitvah.

 SSk se je aktivno vključila v pripravo primarnih volitev in kot zbirna stranka Slovencev na Goriškem želi aktivno sodelovati s svojim kandidatom oziroma kandidatinjo. Slovenci v Gorici imamo osebnosti, ki lahko uspešno zasedajo župansko mesto. V tem smislu je stranka tudi prepričana, da so preseženi časi, ko je bilo nemogoče misliti na slovenskega kandidata za župansko mesto.

 

 

Gorica, 3. september 2011                                                        Pokrajinsko tajništvo SSk

Deli