Odbornik De Anna obiskal slovenski društvi

Odbornik De Anna spoznal dragoceno vlogo openskega Sklada Mitje Čuka in nabrežinskega Sokola

Tondovega odbornika spremljal deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec

 Deželni odbornik za kulturo, šport in mednarodne odnose Elio De Anna je na povabilo deželnega svetnika SSk Igorja Gabrovca v sredo popoldne obiskal dve pomembni slovenski društvi, Sklad Mitej Čuka in ŠD Sokol, ki jih je sam Gabrovec predstavil kot dva »naše gore lista«, se pravi primera tega, kar vsakodnevno zmore široka mreža organizacij, društev in ustanov Slovencev v Italiji. Predstavnici Sklada M.Čuk Jelka Cvelbar in Stanislava Sosič sta gosta sprejeli v komaj otvorjenem večnamenskem središču na cesti za Repen, ki krona dolgoletna prizadevanja skladovih garačev. Odbornika De Anno sta seznanili z razvejanim delovanjem, ki gre od skrbi za prizadete otroke in odrasle pa vse do kulturnih in športnih pobud, podpornega pouka, jezikovnih tečajev, razstav in še marsičesa. Obenem sta Sosičeva in Cvelbarjeva izpostavili težave zaradi poznega izplačevanja javnih prispevkov, pa tudi s potrebo, da pride do novih možnosti financiranja določenih skladovih dejavnosti preko namenskih zakonov, ki niso izrecno namenjeni podpori slovenske narodne skupnosti.

Druga kraška etapa odbornika De Anne je bila v Nabrežini, kjer sta se z Gabrovecm podala do Sokolovega športnega igrišča. Tu so ga ob županu Retu in odborniku Romiti sprejeli društveni odborniki, predstavniki športnih zvez in seveda ZSŠDI. Priložnost obiska visokega predstavnika Tondove vlade je Sokol povezal z otvoritvijo novega igrišča za odbojko na mivki, ki predstavlja pravo novost in poslastico na področju športne ponudbe na Tržaškem. O delovanju Sokola in zlasti o novih načrtih je De Anni spregovoril predsednik društva Savo Ušaj. Govor je bil o možnost dograditve ustreznejšega športnega objekta in o dodatni posodobitvi obstoječih struktur, da bodo ustrezale vse strožjim zdravstveno-varnostnim predpisom.

Odbornik De Anna je tako na Opčinah kot v Nabrežini zelo pohvalno ocenil dejavnosti, ki so v čast slovenski narodni skupnosti in istočasno vsesplošno bogatijo prostor, kateremu so navsezadnje širše namenjene. Skupaj z deželnim svetnikom Gabrovcem bo De Anna preveril uresničljivost in seveda konkretno možnost financiranja nakazanih načrtov.

Trst, 1. julija 2011   

Deli