DEŽELNI SVET FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE

MARKO PISANI

OBČINSKI SVET – GORICA

WALTER BANDELJ