Zagotoviti dostop do koč na Matajurju in Kolovratu tudi pozimi

V zadnjih letih je opaziti povečano zanimanje za pohodništvo in izletništvo tudi v bližnjih, manj poznanih območjih dežele. Gotovo sta k temu botrovali tudi dve leti pandemije, ki ljudi drži daleč od gneč. Pojav si zasluži vso potrebno pozornost, saj lahko predstavlja pomemben vzvod za

Beri več