Spet težave s šumniki

Že nekaj mescev prejemamo na dom nove deželne plastične zdravstvene izkaznice, ki postopno zamenjujejo zapadle. Že te so bile svojčas sprožile val protestov in marsikdo se je bil odločil, da jih vrne pošiljatelju. Razlog za upravičeno negodovanje je bilo dejstvo, da tehnološko usposobljene izkaznice sploh niso upoštevale dostojanstva državljanov slovenske narodnosti, saj so bila imena in priimki s šičniki in šumniki natiskana kar v italijanski različici

 

torej brez strešic. Izkaznice izdaja Agencija za prihodke oz. podjetje Sogei, na dom pa jih dobivamo s spremnim pismom predsednika dežele Renza Tonda. Zdravstvena izkaznica služi tudi kot potrdilo davčnega kodeksa, zdravstvenega zavarovanja v evropskih državah in nacionalne storitvene kartice.

»Pustimo za trenutek ob strani načelo, ki bi moralo izdajatelju narekovati potrebo po dosledno večjezičnih izkaznicah na vseh večjezičnih območjih ali vsaj za tiste, ki to zahtevajo« ugotavlja deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki je na predsednika deželen uprave Renza Tonda naslovil interpelcijo po postopku hitrega odgovora. V svojem dokumentu Gabrovec navaja razočaranje pripadnikov slovenske narodne skupnosti, ki so prejeli nove izkaznice s starimi napakami. »Pravzaprav se je izdajatelj tokrat odločil za neko obliko salomonske rešitve in imena s strešicami natiskal kar dvakrat, se pravi s strešicami in brez njih« navaja Gabrovec v svojem vprašanju, ko predsednika dežele izrecno opozarja na 7. člen zaščitnega zakona 38/01, v katerem piše da »Pripadniki slovenske manjšine imajo pravico svojim otrokom dajati slovenska imena. Obenem imajo pravico, da sta njihovo ime in priimek v vseh javnih aktih pravilno natisnjena ali napisana s slovenskimi pravopisnimi znaki.« Na hrbtni strani izkaznice so imena vsekakor zapisana brez vsake strešice.
»S terena ljudje opozarjajo tudi na številnem primere, ko člani iste družine z enakimi priimki prejemajo na dom različno izpolnjene izkaznicenekatere z dvojno verzijo imena, druge pa izključno poitalijančene« zaključuje svoj dopis deželni svetnik Gabrovec, ki torej Tondovo upravo sprašuje, kako namerava zaščititi osnovno pravico vsakega državljana do spoštovanja izvirne oblike imena in priimka.
Trst, 24. septembra 2011

Deli