Kongres sekcije SSk v Gorici

Nadaljujejo se priprave na 16. pokrajinski kongres SSk na Goriškem. V ponedeljek, 12. septembra 2011 je potekal v Gorici kongres goriške občinske sekcije SSk.

Po pozdravnih besedah  koordinatorja  Bernarda Spazzapana je sledila izvolitev predsedstva kongresa. Za predsednika je bil izvoljen  Damjan Pavlin, za zapisničarko pa Marilka Koršič.

Po opravljenih statutarnih določilih je bilo na vrsti poročilo koordinatorja Bernarda Spazzapana, ki je orisal delovanje sekcije in tematike, s katerimi se je soočala. Sestanki so bili enkrat mesečno. Občinski svetniki so poročali o nastopih in problemih v občinskem svetu in poslušali  predsednike rajonskih svetov ter rajonske svetovalce.

Argumente, katere je občinska sekcija obravnavala so se dotikali solkanske Livarne, obnove avtoceste in izhoda pri Fari, preobremenjenost na krožišču v Štandrežu. Pri tem je bil zelo aktiven Marijan Brescia, ki se je še posebej izkazal pri obnovi štandreškega trga.Veliko je bilo govora o rajonskih svetih, ki jim preti ukinitev. SSk si pripisuje zaslugo, da je zadeva  šla na višjo raven, čeprav je pri tem še velika nejasnost glede njihovega obstanka. Nov odbor se bo moral potruditi, da bodo zagotovljene pravice in da se ne bo zaščita zmanjšala, kar bi se zgodilo v primeru združevanja. Marsikje ostaja še neizpolnjena vidna dvojezičnost, za kar si je treba vedno znova prizadevat.

Pred kratkim pa je nastopil problem pri vpisu v slovenske jasli, ker je v veljavi samo ena lestvica. Goriška občinska uprava noče sprejeti pravil, ki veljajo za slovenske šole. Tako se je že pri prvih vpisih zgodilo, da so bile tri slovenske družine prikrajšane za vpis otrok v jasli.

V nadaljevanju je Spazzapan še omenil lep uspeh SSk na pokrajinskih volitvah, vprašanja  Trgovskega doma, galerija Bombi, problema strešic na osebnih izkaznicah in pomanjkanja dvojezičnih občinskih zgibank.

Večja pozornost pa je bila usmerjena v bližajoče se primarne volitve leve-sredine, kjer bo izbran županski kandidat za občino Gorica. Politično razpravo je dvignila poteza, s katero se je Roberto Collini, deželni ravnatelj RAI, dal na razpolago za županskega kandidata leve-sredine. Kongres se je ob tem pohvalno izrekel glede intervjuja deželnega tajnika SSk Damijana Terpina. SSk bo v tem smislu odigrala aktivno vlogo, z glavnim ciljem zmage na občinskih volitvah naslednje leto.

Po poročilu se je razvila živahna razprava, v katero so posegli številni člani. Damjan Pavlin se je dotaknil problema slovenskih jasli, poimenovanja ulic in ne upoštevanja  dvojezičnega napisa v krajih, kjer bi morala veljati vidna dvojezičnost (Štandrež in Podgora). Glede rajonov ap je izrazil mnenje, da ima Slovenska skupnost jasno stališče: tri slovenske rajone je treba ohraniti. Mara Černic se je iz srca zahvalila štandreški sekciji, posebno Božidarju Tabaju in Marku Brajniku  ter Gabrijeli Golob in Marilki Koršič za pomoč na pokrajinskih volitvah. Poudarila je, da je za zmago treba imeti dobre ljudi, jasne cilje in dobro strategijo. Predvsem je treba imeti zavesta, da je treba zmagati. Černičeva je še poudarila, da moramo upravo opozarjati na slovenščino. Jasli so bolj kompleksna zadeva kot si mislijo. Ni pomebno samo varstvo, pomembni  so vzgojni programi in monitoraža. V zaključku je dodala, da ima stranka SSk jasno pred sabo namen, zaradi katerega dela. Prav zaradi tega v stranki dela na zmanjka. Pohvalo si zaslužijo vsi rajonski sveti.

Silvan Primožič je omenil samostojen nastop SSk na primarnih volitvah in veliko predlogovo, ki jih stranka beleži, da bi podprla razne kandidature. Glede rajonov mora SSk imeti jasno stališče: ostati morajo vsi trije Podgora, Pevma-Oslavje-Štmaver in Štendrež.

Božidar Tabaj je dejal, da goriška občinska uprava dela prav nasprotno, kar si želimo in potrebujmo. Problem je vsa toponomastika in slovenske jasli. Pri rajonskih svetih pa ima besedo Gentile, ki ni naklonjen ohranitvi rajonskih svetov. Imamo pa tudi Slovenci svoje odgovornosti, ker  nismo dovolj odločni pri rabi slovenščine.  Problem se je postavil že pod Brancatijem. Potrebno bi bilo imeti skupen jezik in tako nastopiti pred goriško upravo. Glede volitev, pa je bil Tabaj mnenja, da smo imeli slabe izkušnje na zadnjih občinskih volitvah leta 2007. Primarne volitve so zato pomembne za enotnost leve-sredine.

Valter Bandelj se je tudi dotaknil problema toponomastike. Prav bi bilo, da bi se več ljudi javno odzvalo na te zahteve in tudi da bi javno podprli stališča, ki jih objavijo izvoljeni predstavniki.

Na koncu razprave je občinski kongres SSk za Gorico izrazil priznanje Ivu Cotiču, predsedniku goriške občinske konzulte za Slovence, za delo, ki ga je do sedaj opravil, še posebno kar se tiče slovenskih jasli.

Kongres se je nadaljeval z določitvijo novih sekcijskih predstavnikov:

– Pevma/Štmaver: Gabrijela Golob

– Štandrež: Mario Mučič

– Podgora: Milan Jarc

– Gorica: Karlo Brešan, Robert Devetak in Bernard Špacapan

Sledila je še izvolitev goriških delegatov za pokrajinski kongres SSk, ki bo 7. in 8. oktobra v Gorici. Občina Gorica ima pravico do devetih delegatov, ki so bili tako določeni:

– za Štandrež: Marko Brajnik, Damjan Paulin in Božidar Tabaj

– za Gorica-center: Robert Devetak, Silvan Škorjanc in Karlo Brešan

– za Pevmo/Štmaver: Gabrijela Golob in Lovrenc Peršolja

– za Podgoro: Milan Jarc

Deli