Gorata območja obsojena večni zmedi?

Zveze goratih območij se rojevajo pod nesrečno zvezdo, saj se razprava vleče že preko dve leti in tekst, ki je prispel v avlo deželnega sveta, ne odgovarja stvarnim potrebam časa in teritorija. Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je v okviru uvodne splošne razprave glede novega deželnega zakona ožigosal zadržanje desne sredine, ki ni upoštevala večkrat in jasno izraženih pomislekov s strani številnih županov soudeleženih občin v videmski pokrajini. »Napovedana reforma gorskih skupnosti bo prinesla samo zmedo in že danes lahko napovemo nova zavlačevanja, ugovore in torej še dolg seznam izgubljenih finančnih in razvojnih priložnosti« je poudaril Gabrovec, ki se je nato posebej zaustavil tudi na nesmiselnem predlogu o ustanovitvi briške zveze goratih občin. Kaj ima Gorica skupnega z gorami? Se je spraševal Gabrovec, ki je naposled spomnil na ukinitev nekdanje Kraške gorske skupnosti, ki bi jo lahko po tej logiki ponovno oživeli. »Enačba je na dlani: če je gorata Gorica potem ne razumem, zakaj niso gorata območja npr. Bazovica, Repen, Praprot ali Mačkovlje? Ali ni vinogradništvo pod Križem, Prosekom, na Ferlugih enako naporno kot števerjansko?« se je spraševal Gabrovec.

Deželni poslanec Slovenske skupnosti je obenem opozoril na dokument, s katerim so le nekaj dni od tega svoje nasprotovanje izrazile prav vse briške občine razen Romolijeve Gorice, ki si edina prizadeva, da bi na teritoriju prevzela pristojnosti levosredinske Pokrajine. Podobno nasprotovanje so izrazile številne občine na nedavnem srečanju v Tipani. Navsezadnje so se proti takemu zakonu izrazili tudi slovenski izvoljeni predstavniki na zboru v Devinu. Dvojezične občine bi bile po novem razpršene v širi nove zveze, kar bo bistveno ošibelo tudi izvajanje zakonskih določil za uveljavljanje in promocijo slovenskega jezika in kulture v videmski pokrajini. Da o višjih stroških niti ne govorimo, saj devet novih zvez predpostavlja devet predsednikov, podpredsednikov in prav toliko mastno plačanih direktorjev, ki bodo glede pristojnosti in oblasti prav kmalu šli v navzkriž z občinskimi tajniki. Spričo vsega je deželni svetnik Igor Gabrovec kolege desne sredine povabil, da sprejmejo predlog opozicije, da se zakon ponovno vrne v pristojno komisijo, komisarje pa naj takoj zamenjajo od županov (!) izvoljeni začasni upravitelji.

Deli