Deželno tajništvo SSk obravnavalo vrsto aktualnih vprašanj

Stranka Slovenska skupnost vabi člane in somišljenike, da se udeležijo primarnih volitev za izbiro predsedniškega kandidata leve sredine, ki bodo prihodnjo nedeljo. SSk se ni posebej opredelila za nobenega od predsedniških kandidatov in prepušča somišljenikom, da podprejo kandidata ali kandidatko, ki se približuje tradicionalnim načelom in vrednotam slovenske avtonomne stranke.

Slovenska skupnost je solidarna z dijaki slovenskih višjih šol na Goriškem in Tržaškem, ki v teh dneh protestirajo zaradi napovedanih krčenj, ki bodo prizadele šolo v vsej državi. Kljub hudi gospodarski krizi je šola temelj, na katerem se gradi prihodnost naše družbe. V tem smislu bi si šolski sistem zaslužil večje naložbe za dvig kakovosti šolske ponudbe in za večjo usklajenost z zahtevami, ki jih prinašajo sodobni družbeni premiki. Toliko bolj je v tem smislu zagotoviti nemoteno prihodnost slovenski šoli. 

Deželno tajništvo stranke Slovenska skupnost je zadovoljno s prvim razpletom v finančni komisiji poslanske zbornice, ki je organizacijam slovenske narodne skupnosti uravnovesil finančne dotacije za triletje 2013-2015. Zahvala za ta dosežek gre vsem, ki so si tudi v teh dneh in tednih aktivno prizadevali, da je prišlo do zaželenega rezultata. V okviru stranke sta vprašanju posebej sledila politični tajnik Damijan Terpin in deželni svetnik Igor Gabrovec, ki sta bila v stalni navezi s slovenskim veleposlanikom Iztokom Mirošičem, s parlamentarci SVP in DS. Terpin je strankinemu tajništvu poročal še o pogovorih in srečanjih na deželni ravni in v Rimu v zvezi z reformo državnega volilnega zakona. Stranka SSk si prizadeva za uveljavitev evropskega modela za olajšano izvolitev slovenskih predstavnikov tako v senat kot v poslansko zbornico, ki naj upošteva stvarne razmere in možnosti slovenske narodne skupnosti v FJk. 

Deželno tajništvo SSk je obenem izpostavilo odprto vprašanje finančne dotacije za tekoče leto, saj skupni primanjkljaj dosega skoraj milijon euro, in v tem smislu pozvalo svojega deželnega svetnika, da preveri vse možne rešitve. Deželni tajnik Damijan Terpin pa je s problematiko državnega financiranja celovito seznanil tudi predsednika slovenske vlade Janeza Janšo, ki mu je zagotovil posredovanje pri italijanskem kolegu Mariu Montiju. 

Vodstvo SSk je tudi ugotovilo, da je rešitev finančnih dotacij istočasno žal odprla novo vprašanje, ki zadeva financiranje dvojezičnega poslovanja javnih ustanov in postavko za gospodarski razvoj dvojezičnih občin na Videmskem v smislu 8. in 21. člena zaščitnega zakona 38/2001. Sredstva za ti postavki so bila znižana prav na račun uravnovešenja postavke za slovenske organizacije. Slovenska skupnost si bo zato še naprej prizadevala, da v naslednjih korakih obravnave finančnega zakona v senatu pride do novega popravka, ki zajamči neokrnjeno financiranje vseh treh glavnih zakonskih postavk, ne da bi zaradi rešitve ene klavrno nastradali preostali dve. 

Trst, 21. novembra 2012

Deželno tajništvo SSk

Deli