Uplinjevalnik v Tržaškem zalivu: odvetnik Močnik vložil prvo ovadbo

Slovenski odvetnik Peter Močnik je danes vložil na tožilstvo v Trstu ovadbo in poslal predsedniku Dežele FJK ter njenemu glavnemu direktorju dežele dopis.

“Upajmo, da se bo tožilstvo zavedalo pomena primera in da bo pohitelo, saj se vsa zadeva bliskovito hitro razpleta, verjetno tudi zato, ker bo parlament z vlado v nekaj mesecih razpuščen in se očitno marsikomu “mudi” v Trstu-Vidmu in v Rimu” je izjavil odvetnik Močnik in pri tem dodal, da “gre podčrtati novico, da naj bi italijanski vladni funkcionarji v Bruslju predstavili na zasedanju delovne skupine za evropski energetski plan zahtevo, da se vključili uplinjevalnik v Žavljah kot prioriteto Evropske skupnosti na energetskem področju.” To proceduro je samo začasno zaustavila pripomba slovenskih funkcionarjev, češ da so v teku sodni zapleti. Iz tega, po Močnikovem mnenju, izhaja, da bi moralo podpirati uplinjevalnik samo ministrstvo za razvoj, ki ga vodi minister Corrado Passera. Dovoljenje za uplinjevalnik pa bo moral podpisati tudi minister za okolje Corrado Clini.

Odvetnik Peter Močnik turdi še, da naj bi istočasno deželni funkcionar FJK, v imenu italijanskega ministrstva za razvoj, ki se ukvarja tudi z energetiko, objavil obvestilo o začetku postopka za razlastitev parcel, ki sodijo v področje uplinjevalnika v Žavljah, a brez objave v krajevnem tisku, saj naj bi se določilo, da bo obvestilo objavljeno samo v Messaggero Veneto in v La Stampa, na spletu Dežele FJK in na oglasni deski občine Trst. “Prozornost pač taka! Dežela in država izkazujeta do Trsta skoraj kolonialistični odnos, z zlorabo potrebe ljudstva, ki ga pestita kriza in brezposelnnost.” je mnenje slovenskega odvetnika.

“Pričakujemo zato res odločen nastop deželnih svetnikov in tržaških parlamentarcev za območje tržaške pokrajine in krajevnih občin ter Republike Slovenije za slovensko obalo in Koper, če mislijo ščititi svoje ljudi pred nasilnim ravnanjem birokracije in zainteresiranih podjetnikov, ki bi si lahko postavili uplinjevalnik tudi v Porto Nogaro, furlanskem pristanišču” zaključuje Peter Močnik.

Deli