Finacirana utrditev brega ob izviru Timave

Deželna uprava je z dekretom pristojnega odbornika za civilno zaščito Luce Cirianija odobrila 185.000 euro izrednega prispevka za obnovitvena dela vzhodnega brega ob izviru Timave, kjer je nastal nekaj desetmetrski usad opornega zidu. Devinsko-nabrežinska uprava  je bila že sredi poletja seznanila civilno zaščito z nastalim problemom in prosila za pomoč.

»Podpredsedniku deželne vlade Cirianiju sem že julija meseca podrobneje predstavil nastalo stanje, ki je resno ogrožalo varnost in stabilnost občinske steze, sam dostop na kmetijsko obdelano površino, obenem pa je na tistem območju nameščena tudi rezervna črpalka, ki po potrebi oskrbuje Trst z vodo« je poudaril deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki je postopku v odnosu do odbornika in pristojnih služb sledil od vsega začetka. »Pravzparav vedo Štivančani povedat,« – tako Gabrovec -, »da so bili prvi znaki usada razvidni že pred meseci, v zadnjem obdobju pa se je stanje bistveno poslabšalo, saj deroča voda razjeda nezaščiteni breg in postopno trže še nove predele cementnega opornega zidu

Še pred letom dni je bila na istem območju več mesecev na delu posebna enota italijanske vojske, ki je imela nalogo, da iz vodne globine potegne na površje na stotine neeksplodiranih bomb iz druge svetovne vojne. Tja jih je začetka petdesetih let odvrgla zavezniška vojaška uprava verjetno v prepričanju, da z njimi ne bo več sitnosti. Čistilna akcija se dejansko še niti ni zaključila, saj se v blatu skriva še kar nekaj eksploziva. »Teža vozil in odkopanega blata pa je po vsej verjetnosti nadpovprečno obremenila stare cementne oporne zidove, ki so naposled klecnili v vodo« je mnenja Gabrovec, ki je prejšnji teden skupaj z domačini dejansko ugotovil, da je deroča voda po obilnem deževju za seboj odnesla kar nekaj kubičnih metrov materiala.

»Celotno območje predstavlja neizkoriščeno in pravzaprav popolnoma zapuščen predel ozemlja, ki pa skriva ogromno krajinsko, naravoslovno in zgodovinsko-arheološko bogastvo, saj je bila Timava, od izvira do izliva, dolga stoletja pred razvojem Trsta pomembno pristaniško in trgovsko središče« je poudaril deželni svetnik Gabrovec v pozivu novoizvoljeni občinski upravi, ki je danes poklicana, da na stvarnih temeljih zariše svojo vizijo usklajenega turističnega razvoja dragocenega bisera na stičišču goriške in tržaške pokrajine. 

 

Deli