Pravilno zapisovanje slovenskih črk ne sme biti izključno v dometu herojev

Deželni svetnik SSk predložil svetniško vprašanje, ki zadeva pravilno zapisovanje slovenskih črk.

Med zasedanjem deželnega sveta FJk je deželni svetnik SSk Marko Pisani predstavil svetniško vprašanje na hitri odgovor v zvezi s problemom zapisovanja strešic oziroma pravilnega zapisovanja slovenskih črk na vozniških dovoljenjih in ostalih dokumentih v pristojnosti Urada za promet (it. Motorizzazione civile). Pravilno zapisovanje slovenskih črk ne bi smelo predstavljati nobene težave, je povedal Pisani v avli. Venomer pa beležimo primere zapletanja, je podčrtal slovenski svetnik in navedel je tudi primere pripadnikov slovenske narodne skupnosti, ki so se morali pričkati z osebjem, plačevati neupravičene stroške ali čakati na dokumente več mesecev samo za to, da bi videli pravilno zapisana svoja imena in priimke. »Gre za elementarno pravico, ki jo zagotavlja 7. člen zaščitnega zakona in zaradi tega ne more in ne sme biti izključno v dometu herojev« je še dejal predstavnik Slovenske skupnosti.

Pisaniju je odgovorila novopečena odbornica Cristina Amirante z zagotovitvijo, da je Urad za promet od leta 2010 usposobljen za tiskanje strešic. Dodala je še,  da so vsi pristojni uradi na prošnjo občanov pripravljeni za to. Deželna odbornica je prav tako potrdila, da morebitne spremembe z vnašanjem strešic ne predvidevajo nobenih dodatnih stroškov. Urad za promet razpolaga namreč z osebjem ki obvlada slovenščino in je na razpolago za morebitno pomoč. Vse to velja za deželni Urad za promet. Za morebitne pomanjkljivosti ali napake zunanjih agencij pa seveda ne more odgovarjati deželna uprava. Ob koncu je Pisaniju, ki je beležil tudi pomanjkanje slovenščine v vsebinah in obrazcih na spletu, Amirantejeva še povedala, da je v teku prenova institucionalnih spletnih strani. Odbornica je pri tem zagotovila, da bo upoštevala tudi ta dodatek.

Trst, 31. maja 2023

Deli