Deželni svet FJk ima od danes tudi sestavo stalnih komisij

Deželni svet FJk je sestavil stalne komisije. Deželni svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani član druge in pete komisije

Danes dopoldne se je v sosledju prvič sestalo vseh šest stalnih komisij Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine. Vsaka komisija je v svojih vrstah izvolila predsednika, podpredsednika in tajnika. Deželni svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani bo član druge in pete komisije. Obe delovni telesi sta posebej pomembni za slovensko stvarnost. Druga komisija deluje namreč na področjih kmetijstva, goratih območij, obrtništva in turizma, tematike, ki so še kako aktualne saj zadevajo tako zasebnike kot tudi institucije in stanovske organizacije slovenske narodne skupnosti v Italiji.  Za predsednika je bil izvoljen svetnik stranke Fratelli d’Italia Markus Maurmair. Peta komisija, ki ji bo predsedoval ponovno ligaš Diego Bernardis, pa je nadvse pomembna saj ima poleg statutarnih zadev in celotne javne uprave, pristojnost za kulturo, šport, manjšine in ločeno upravljanje oz. juse.

Trst, 23. maja 2023

Deli